Kontrolna mapa za promocijo zdravja

Strokovna pojasnila, navodila, ukrepi, postopkovniki in vzorci

6234-poslovna.png

prednosti kontrolne mape

Kontrolna mapa za promocijo zdravja vam omogoča, da:

 • zagotovite pravno varnost in si poenostavite delo.S pomočjo jasnih navodil, napotkov, primerov dobrih praks in uporabnih vzorcev enostavno izpolnite zakonodajne zahteve.
 • poskrbite za zdravje zaposlenih in zmanjšanje bolniških odsotnosti ter s tem povezanih stroškov.S sistematičnimi aktivnostmi in ukrepi– tudi iz prakse uspešnih slovenskih podjetij – preprečite in zmanjšajte zdravstveni absentizem.
 • povečate motiviranost in dosežete pozitivne učinke.S podporo vodstva, vključenostjo vseh zaposlenih in ustrezno komunikacijo krepite vrednoto zdravja v delovnem okolju in s tem pomembno vplivate na pripadnost podjetju ter dobre rezultate.

POZOR: Delodajalec mora nadzornim službam dokazati, da je promocija zdravja redno podprta z raznimi ukrepi, ki so za to potrebni.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalcu nalaga naslednje dolžnosti:

 • načrtovati, izvajati in spremljati promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • zagotoviti potrebna sredstva,
 • načrtovati promocijo zdravja v izjavi o varnosti z oceno tveganja,
 • sprejeti ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj.

Hkrati pa promocija zdravja na delovnem mestu presega zakonske zahteve. Pozitivne učinke je mogoče doseči le:

 • s stalno zavezanostjo in skupnimi prizadevanji vseh strani – delodajalca in delavcev,
 • z dograjevanjem znanja in sprejemanjem sprememb,
 • z ustrezno komunikacijo in motivacijo,
 • z dobrimi medsebojnimi odnosi,
 • z organizacijskimi spremembami,
 • s skrbjo za osebnosti razvoj vsakega posameznika!

Stalna skrb za zdravje zaposlenih je naložba, saj krepitev telesnega in duševnega zdravja preverjeno zmanjšuje bolniške odsotnosti –tudi do 36%.

Pristop delodajalca k promociji zdravja mora biti celovit. In ker je čas dragocen, potrebujete zanesljivo oporo.

P.S. Raziskave kažejo, da z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, prihranite med 2,5 in 10 evrov!

Začnite uporabljati priročnik še danes

in izboljšajte svoje poslovanje