Svetovalec za promocijo zdravja v podjetju/organizaciji

25. 10. 2021

Svetovalec za promocijo zdravja v podjetju/organizaciji mora aktivno sodelovati pri pripravi načrtov za:

  • analizo stanja zdravja in počutja v podjetju ali organizaciji,
  • zdravo delo in motivirane zaposlene,
  • usposabljanje, spremljanje in stalno izboljševanje rezultatov ter
  • znižanje stroškov in posledic bolniške odsotnosti in stresa.

Znati mora pripraviti načrt ukrepov in vzpostaviti merljive kazalnike rezultatov uspešnosti promocije zdravja. Poleg tega mora uspešno voditi skupine oz. procese promocije zdravja ter znati pridobiti podporo vodstva, zaposlenih in članov skupine za zdravje.

Vse to znanje in kompetence lahko pridobite na intenzivnem izobraževalnem programu Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Poleg tega pridobite 12 točk v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20).

Zakaj so te aktivnosti v podjetjih tako zelo pomembne?

  • Ker je zdravje podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo.
  • Ker so le zdravi in zadovoljni delavci produktivnejši in ustvarjalnejši v varnem in spodbudnem delovnem okolju.
  • Ker zaposleni redkeje zbolijo in so redkeje na bolniški.
  • Ker ostajajo zvesti delodajalcu.
  • Ker podjetje lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?

Gre za načrtno ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih izvaja delodajalec, da ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Gre za prizadevanja za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi na delovnem mestu.

Zdravje na delovnem mestu v praksi

Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje ogromno stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Dobro je vedeti, da imajo koristi od promocije zdravja tako zaposleni kot tudi delodajalci, saj vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,5–4,8 EUR (EU, OSHA).

Covid-19 je področju varnosti in zdravja pri delu dal nove razsežnosti. Z novo realnostjo se srečujejo prav vsi tako delodajalci kot zaposleni, tisti, ki delajo od doma in delavci v poklicih, ki jih je treba opravljati v delodajalčevih prostorih.

Promocija zdravja je bila v zadnjem letu zapostavljena, kar pa se že pozna na odnosih in na počutju zaposlenih, posledično pa tudi na zvišanju bolniške odsotnosti. Promocija zdravja na delovnem mestu so namreč skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri delu (ENWHP, 2007). Je tudi zakonsko obvezna, saj Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-12011) v 32. členu navaja, da mora delodajalec »promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.«

Učinkovita promocija zdravja na delovnem mestu je sicer zakonsko nujna, a je ne delamo zaradi inšpekcije. Bolniške odsotnosti, nezadovoljstvo in slabo počutje ogromno stanejo, tako zaposlene, kot organizacijo. Dobro je vedeti, da imajo koristi od promocije zdravja tako zaposleni kot tudi delodajalci, saj vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,5–4,8 EUR (EU, OSHA).

Brez ustreznega znanja, praktičnih orodij in poznavanja dobre prakse pa ne moremo pričakovati dobrih rezultatov.

Zato za vas letos že tretjič izvajamo izjemno praktičen program za pridobitev certifikata: Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu. Namenjen je promotorjem promocije zdravja oziroma vsem tistim v podjetjih in organizacijah, ki so zadolženi in želijo pripeljati stanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih na višji nivo, še posebej zdaj, ko se počasi vračamo v novo normalnost.

Nazaj