Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

15. 6. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca.

In ker je glede koriščenja dopusta treba upoštevati naslednje okoliščine: potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter družinske obveznosti delavca se nam je zdelo primerno, da to obrazložitev objavimo tudi na portalu e-VZD. Pri izrabi letnega dopusta (tudi glede prenesenega dopusta) je treba upoštevati interese tako delavca (možnosti za počitek in rekreacijo, ob hkratnem upoštevanju družinskih obveznosti) kot tudi delodajalca (potrebe delovnega procesa). Vsekakor je treba slediti temeljnemu namenu letnega dopusta, tj. počitek in rekreacija ob upoštevanju delavčevih družinskih obveznosti-da bo torej delavcem omogočen doseg cilja in namena te pravice.

Primer 1: delavec prekine delovno razmerje pred 15-tim v mesecu – mu ne pripada za tisti mesec letni dopust in regres za letni dopust, če se delovno razmerje prekine po 15-tem se mu priznata tako letni dopust in regres za letni dopust v sorazmernem deležu v mesecu, v katerem se delovno razmerje zaključi?

Primer 2: upoštevanje regresa za letni dopust ne glede na dan zaposlitve ali prekinitve delovnega razmerja – se preračuna sorazmerni delež za dneve ko je pogodba o zaposlitvi (še) veljavna?

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj