Priznanje za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu

22. 04. 2019

Dobra praksa na področju VZD

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsako drugo leto organizira nacionalno tekmovanje za priznanje "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu". Minister, pristojen za delo, imenuje tripartitno komisijo za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« ter jo zadolži za izvedbo tekmovanja.

Postopek izvedbe nacionalnega tekmovanja je prilagojen pravilom in kriterijem evropskega tekmovanja, katerega organizator je EU-OSHA. Na ta način je prejemnikom nacionalnih priznanj zagotovljena možnost sodelovanja na evropskem tekmovanju.

Na spodnji strani so objavljeni primeri dobrih praks v obdobju 2003-2017:

Dobra praksa VZD

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.