Dani Polajnar

Ukvarja se z raziskovanjem komuniciranja in je izkušen poznavalec timskega dela. Z združitvijo znanj s področja skupinske dinamike, kadrovanja, marketinga in korporativnega komuniciranja je strokovnjak za komuniciranje, sodelovanje in motivacijo na medosebnem, kakor tudi organizacijskem nivoju. Predvsem se ukvarja s programi za vodenje timov. Pridobljeno praktično znanje in veščine, pridobljene z delom z različnimi tipi organizacij, je nadgradil s teoretičnim znanjem, vse skupaj pa sedaj uspešno predaja udeležencem skozi širok spekter svojih seminarjev, predavanj in delavnic. Dani je tudi direktor in vodja trenerske ekipe Teambuilding akademije (www.tba.si) – organizacije, ki se ukvarja izključno z gradnjo timov in skupinsko dinamiko med ljudmi znotraj delovnega procesa. TBA je posvečena pripravam in izvedbi inovativnih, modernih in kakovostnih teambuilding programov. Njen namen je usmerjanje skupinske dinamike k enemu cilju – učvrstivi vezi med člani timov. Izvajajo raziskave, svetovanja in analize stanj v organizacijah. Te ugotovitve nadgrajujejo s programskimi paketi notranjih in zunanjih teambuilding programov, katere pripravljajo po meri naročnikov – timov ali večih skupin, ki želijo timsko delo med svojimi člani dvigniti na višji nivo.

Nazaj