Aktualno

Aktualno

Priporočilo delodajalcem

Delodajalci, ne prepuščajte nalog varnosti in zdravja pri delu v celoti zunanjim svetovalcem!

Aktualno

Bolezni in poškodbe v številkah

promocija zdravja

Aktualno

Oblike poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija

Vprašanje

Odgovornost za nezgodo pri delu

Je za nezgodo delavca, ki ne uporablja varovalne opreme, kriv tudi njegov delodajalec?

Aktualno

Vzroki nezgod pri delu

nezgode pri delu

Aktualno

Odškodninska in kazenska odgovornost delodajalca v primeru poškodbe zaposlenega

Odgovornost v primeru poškodbe zaposlenega

Aktualno

Vzroki za nezgode pri delu

nezgode pri delu

Aktualno

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027

nacionalni program varnosti in zdravja pri delu

Vprašanje

Pravilna namestitev zaščitne maske

Pravilna namestitev zaščitne maske

Vprašanje

Kaj naj kot zavezanec posebej pazim ob obisku inšpektorja za varnost in zdravje pri delu?

Kaj naj kot zavezanec posebej pazim ob obisku inšpektorja za varnost in zdravje pri delu?

Vprašanje

Kakšne so varnostne zahteve za dvižne mize in kje so predpisane?

Kakšne so varnostne zahteve za dvižne mize in kje so predpisane?

Aktualno

projekt Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu

usposabljanje delodajalcev za promocijo zdravja

Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa

Prednosti priročnika in portala Varnost in zdravje pri delu

  • Strokovna priporočila za implementacijo novosti na področju varstva osebnih podatkov,
  • vzorci in primeri strokovno pripravljene dokumentacije,
  • pregled nad aktualno zakonodajo in smernicami oz. mnenji Delovne skupine na podlagi 29. člena ter Evropskega odbora za varstvo podatkov.