Komunikacija in sodelovanje

25. 10. 2021

Svetovalec za promocijo zdravja v podjetju/organizaciji

Svetovalec za promocijo zdravja v podjetju/organizaciji mora aktivno sodelovati pri pripravi načrtov za:analizo stanja zdravja in počutja v podjetju ali organizaciji,zdravo delo in motivirane zaposlene,usposabljanje, spremljanje in stalno izboljševanje rezultatov terznižanje stroškov in posledic bolniške odsotnosti in stresa.Znati mora pripraviti načrt ukrepov in vzpostaviti merljive ...
15. 6. 2021

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca. In ker je glede koriščenja dopusta treba upoštevati naslednje okoliščine: potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter družinske obveznosti delavca se nam je zdelo primerno, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 11. 2020

Medoddelčni konflikti v organizacijah: od spora do večje zavzetosti

Konflikti so sestavni del vseh procesov in odnosov. Konflikt lahko opredelimo kot vsako nestrinjanje dveh ali več strani. A to je zelo splošna opredelitev. Za lažji pristop k učinkovitemu reševanju konfliktov je to nestrinjanje treba pogledati malo globlje. Velikokrat slišimo, da gre pri reševanju konfliktov za usklajevanje različnih pogledov v ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2020

Učinki psihičnega dobrega počutja (DP) za organizacije

Vpliv DP zaposlenih raziskuje vedno več raziskovalcev (Currie 2001; Babtiste 2008: 284). V sodobnem svetu, ki ga zaznamujeta odvisnost in kompleksnost, so zaposleni zelo obremenjeni, kar negativno vpliva na njihovo zdravje in DP ter se odrazi v visokih stroških zaradi odsotnosti z dela, tako v zasebnih kot tudi v javnih ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Motiviranje

Motiviranje, nagrajevanje in stili vodenjaZelo pogosto v organizacijah srečam vodje, ki motiviranje zamenjujejo z nagrajevanjem oziroma sistemi ocenjevanja delovne uspešnosti (Podrobneje sta sistem plač in nagrajevanje delovne uspešnosti predstavljena v poglavju Sistemi vodenja 4/2). Nedvomno je pomembno, da je doseganje ciljev tudi nagrajeno, ni pa to edini in pogosto ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Nasveti za organiziranje časa

1.) Zavedajte se omejitev organizacije časa.Dan ima le 24 ur. Vse kar lahko organiziramo, smo mi sami in to, kako izkoristimo dani čas.2.) Ugotovite, kje zapravljate svoj čas.Smo žrtve tatov časa. Odžirajo nam čas, ki bi lahko uporabili veliko bolj produktivno. Največji tatovi časa so internet, e-pošta, ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Sproščanje in skrb zase

Danes se vsepovsod velikopotezno govori o stresu in se ob tem razume skoraj vse, od neštetih neprijetnih situacij, neuvidevnih ljudi, do kakršnih koli neugodnih občutkov, napetosti, ki jih povezujemo z zunanjo situacijo.Stres sodobna znanost definira kot nespecifičen odgovor organizma na zunanji dražljaj. Je prilagoditev organizma na novost, na oceno ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Teambuilding – močno orodje za vzdrževanje učinkovitosti timov

Teambuilding je izobraževalni proces, pri katerem se s pomočjo izobraževalnega trenerja ali moderatorja aktivno dela na izboljšanju vezi med člani tima. Tu ne gre (le) za zabavno doživetje, ki ga razna podjetja in posamezniki zavajajoče vse prevečkrat ponujajo pod istim imenom.Teambuilding ni večerna zabava ob koncu tedna; popoldanski ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Timsko delo

Tim je dinamična sila, ki živi in se nenehno spreminja ter tako prilagaja spremembam v okolju. Za to pa potrebuje veliko energije, ki jo prejema od svojih članov, vodje in organizacije, v kateri deluje. Poleg nalog, ki jih tim opravlja, nujno potrebuje nenehno vlaganje časa in energije tudi v člane ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Trije načini vpeljevanja sprememb, tri skupine sodelavcev in kaj lahko stori vodja

Trije načini vpeljevanja sprememb: prepričevanje, prisila, aktivacijaPrisila je metoda, ki je povsem učinkovita, kadar smo v krizi. Npr. letalo, ki ima težave in hitro izgublja višino. Nimamo časa prepričevati potnikov, ljudje si morajo natakniti padalo in skočiti. Problem je, če prisile ne uporabljamo le v krizi, ampak je to ...
Samo za aktivne naročnike: