Psihosocialna tveganja

05. 4. 2024

Psihosocialna tveganja in duševno zdravje pri delu

Psihosocialna tveganja in njegove posledice za duševno in telesno zdravje spadajo med najtežje izzive na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD). Poleg njihovega škodljivega vpliva na zdravje ljudi lahko negativno vplivajo tudi na učinkovitost organizacij in nacionalnih gospodarstev.
26. 2. 2024

Odkrijte novo poročilo o duševnem zdravju pri delu po COVID-19

Obravnavanje duševnega zdravja, povezanega z delom, je po pandemiji postalo bolj pereča potreba. Zadnje poročilo EU-OSHA ponuja poglobljeno analizo evropskih raziskav, ki se osredotočajo na duševno zdravje na delovnem mestu in zajemajo obdobja pred, med in po pandemiji. Vključuje podatke iz raziskave OSH Pulse iz leta 2022, ki je ...
22. 2. 2023

Ko je izmene konec, se na monitorju pojavi napis: "Pojdi domov!"

Pomembno je ohranjati ravnovesje med delom in prostim časom"Opozorilo! Tvoje izmene je konec. Sistem se bo zaprl čez deset minut. Prosim, pojdi domov!" Tak napis pričaka ob koncu službe zaposlene v nekem indijskem tehnološkem podjetju.
10. 1. 2023

Reševanje zlorabe prepovedanih drog na delovnem mestu s pomočjo detektiva

Delavec se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. S svojim ravnanjem ne sme škodovati (materialno, moralno) poslovnim interesom delodajalca. Upoštevati mora predpisane varnostne ukrepe, uporabljati mora predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. Odzvati ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 12. 2022

Duševno zdravje v digitalnem svetu dela

Covid-19 je opozoril na prisotnost še ene "pandemije". V Evropi se že več let slabša stanje na področju duševnega zdravja. Gre za krizo brez primere, ki je neposredno povezana z vse večjo negotovostjo in nestabilnostjo trga dela ter digitalizacijo svetovnega gospodarstva.
09. 6. 2021

Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Delodajalci pogosto izpostavljajo, da do zlorab alkohola na delovnem mestu v praksi prihaja vse prepogosto, pri čemer ima alkohol poleg splošnih negativnih vplivov, tudi negativen vpliv na delo in delovni proces, saj lahko vpliva na napake in nesreče pri delu, na večjo pogostost poškodb, zmanjšano produktivnost ter ne nazadnje tudi ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2021

Ureditev ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola na delovnem mestu velja za enega izmed splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, v skladu z 10. členom ZDR-1. Delodajalec mora namreč z namenom zakonitega preverjanja alkoholiziranosti svojih ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 4. 2021

Izsledki raziskave za oceno potreb po psihosocialni podpori med epidemijo covida-19

Od novembra 2020 do januarja 2021 je potekala raziskava, katere namen je bil ugotoviti, kakšno duševno stisko doživljajo ljudje med epidemijo covida-19, kako se z zaznano stisko spoprijemajo ter katere vire psihosocialne podpore si ljudje še želijo in menijo, da bi jim pomagali pri spoprijemanju s stisko. Raziskava kaže na ...
23. 12. 2020

Z gibanjem do zdravja

Za promocijo zdravja na delovnem mestu moramo skrbeti prav vsi zaposleni. Redna in zmerna intenzivna telesna dejavnost (vsaj 30 minut dnevno) dokazano:znižuje zvišan krvni tlak,zmanjšuje tveganje za obolenje srčnih arterij in nastanek možganske kapi,preprečuje razvoj sladkorne bolezni, ki ni odvisna od inzulina, in izboljša obvladovanje že razvite ...
08. 6. 2020

Ukrepi za zajezitev alkoholizma na delovnem mestu

Za lažje razumevanje tematike moramo najprej pojasniti osnovne pojme:alkohol: katera koli oblika oziroma vrsta alkoholnih pijač;droge in druge psihoaktivne substance: katera koli oblika oziroma vrsta nedovoljenih drog oziroma substanc (prepovedane psihotropne substance, zdravila ali druge kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in ...
Samo za aktivne naročnike: