Psihosocialna tveganja

08. 6. 2020

Ukrepi za zajezitev alkoholizma na delovnem mestu

Za lažje razumevanje tematike moramo najprej pojasniti osnovne pojme:alkohol: katera koli oblika oziroma vrsta alkoholnih pijač;droge in druge psihoaktivne substance: katera koli oblika oziroma vrsta nedovoljenih drog oziroma substanc (prepovedane psihotropne substance, zdravila ali druge kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 6. 2020

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in psihosocialna tveganja pri delu

Obravnava psihosocialnih tveganjPsihosocialna tveganja pri delu v najširšem pomenu besede so številne neustrezne (pogosto tudi prepovedane) razmere in predvsem ravnanja v zvezi z delom, ki posameznika kot zaposleno osebo lahko privedejo v osebno stisko, mnogokrat tudi v konflikt in posledično v dalj časa trajajoč negativni stres, kar lahko povzroči ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Začetni klinični pristop k razpoznavanju bolezni, povzročenih z delovno izpostavitvijo

1. HITRI VPRAŠALNIK PRI RAZPOZNAVANJU POKLICNIH BOLEZNIGlavni simptomi in zgodovina sedanje bolezni:s kakšnim delom se ukvarjate?ali menite, da so vaše zdravstvene težave povezane z vašim delom?ali se simptomi poslabšajo ali izboljšajo, ko ste v službi oziroma doma?Pregled obremenitev, škodljivosti in tveganj delovnega okolja:ali ste ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Začasna in stalna nesposobnost za delo

Vpišemo in opišemo stanje začasne ali stalne nezmožnosti za delo (invalidnosti).V začetku vsake bolezni ali poškodbe, torej v akutni ali subakutni fazi, se moramo odločiti o sposobnosti za delo obolelega. V tem primeru gre za začasno nezmožnost za delo. Ocenjujemo trenutno zdravstveno stanje delavca, ki je prizadeto zaradi bolezni ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Obravnava in diagnoza bolnika s sumom na poklicno bolezen

Obravnava in diagnoza pri bolnikih z boleznijo, ki je povezana z njihovim delom, zahteva veliko več časa kot splošna obravnava bolnika. Pri tem bi morali paziti, da diagnoze ne postavimo prehitro, še preden preučimo vse podatke, saj ima lahko nepravilna diagnoza dolgoročne škodljive posledice za bolnika. Za postavitev pravilne diagnoze ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Poklicna bolezen

Pojem poklicna bolezen z medicinskega vidika obsega v najširšem smislu besede vsa obolenja ali okvare zdravja kroničnega ali akutnega poteka, ki so povzročene na delu, v času opravljanja del in nalog. Poleg etiološkega dejavnika so v nastanku poklicnih bolezni pomembne tudi individualne lastnosti posameznika, njegova prirojena in pridobljena odpornost in ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Obravnava bolnika s poklicno boleznijo – »POKLICNA ANAMNEZA«

Ena od opredelitev pravi: človek je bitje, ki je zmožno delati. Učinek je tudi nasproten: delo človeka oblikuje in izpopolnjuje. Delo je končno vedno ustvarjalno dopolnjevanje sveta in v enaki meri največje mogoče uresničevanje človeka samega.Delo je v svojih najrazličnejših oblikah napravilo človeka za družbeno bitje. Vsekakor je ena ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Duševne motnje, zdravila in zmožnost za delo

Bolniki s katero koli duševno motnjo so zmožni upravljanja motornih vozil in zahtevnejših strojev in naprav:ko je duševna motnja stabilna in ni v akutni fazi,ko je kognitivni primanjkljaj ocenjen kot minimalen ali ga sploh ni (ustrezna odzivnost, spomin, pozornost, ustrezne eksekutivne zmožnosti),ko bolnik pri zdravljenju z zdravili ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Vpliv zdravil na varnost pri delu in v prometu

Za nemoteno izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, zlasti za upravljanje vozil in strojev, morajo biti naše duševne in telesne (psihofizične) sposobnosti ustrezne. Jemanje nekaterih zdravil jih lahko zmanjša – pojavijo se znaki zaspanosti, zmanjša se pozornost, upočasni se hitrost odziva … Zdravila povzročajo še druge neželene učinke, ki imajo za posledico bistveno ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Alkohol in prepovedane droge

Splošno o rabi, zlorabi in odvisnosti od psihoaktivnih snoviPo Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB 10) razdelimo snovi, katerih uporaba lahko privede do različnih duševnih ali vedenjskih motenj, zlorabe in odvisnosti, v naslednje skupine:AlkoholOpioidi (opij, morfin, kodein, heroin, metadon)KanabinoidiSedativi in hipnotiki (barbiturati, benzodiazepini)KokainDrugi stimulansi, vključno ...
Samo za aktivne naročnike: