Psihosocialna tveganja

09. 6. 2021

Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Delodajalci pogosto izpostavljajo, da do zlorab alkohola na delovnem mestu v praksi prihaja vse prepogosto, pri čemer ima alkohol poleg splošnih negativnih vplivov, tudi negativen vpliv na delo in delovni proces, saj lahko vpliva na napake in nesreče pri delu, na večjo pogostost poškodb, zmanjšano produktivnost ter ne nazadnje tudi ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2021

Ureditev ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola na delovnem mestu velja za enega izmed splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, v skladu z 10. členom ZDR-1. Delodajalec mora namreč z namenom zakonitega preverjanja alkoholiziranosti svojih ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 4. 2021

Izsledki raziskave za oceno potreb po psihosocialni podpori med epidemijo covida-19

Od novembra 2020 do januarja 2021 je potekala raziskava, katere namen je bil ugotoviti, kakšno duševno stisko doživljajo ljudje med epidemijo covida-19, kako se z zaznano stisko spoprijemajo ter katere vire psihosocialne podpore si ljudje še želijo in menijo, da bi jim pomagali pri spoprijemanju s stisko. Raziskava kaže na ...
23. 12. 2020

Z gibanjem do zdravja

Za promocijo zdravja na delovnem mestu moramo skrbeti prav vsi zaposleni. Redna in zmerna intenzivna telesna dejavnost (vsaj 30 minut dnevno) dokazano:znižuje zvišan krvni tlak,zmanjšuje tveganje za obolenje srčnih arterij in nastanek možganske kapi,preprečuje razvoj sladkorne bolezni, ki ni odvisna od inzulina, in izboljša obvladovanje že razvite ...
08. 6. 2020

Ukrepi za zajezitev alkoholizma na delovnem mestu

Za lažje razumevanje tematike moramo najprej pojasniti osnovne pojme:alkohol: katera koli oblika oziroma vrsta alkoholnih pijač;droge in druge psihoaktivne substance: katera koli oblika oziroma vrsta nedovoljenih drog oziroma substanc (prepovedane psihotropne substance, zdravila ali druge kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje in s tem normalno delovanje in ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 6. 2020

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in psihosocialna tveganja pri delu

Obravnava psihosocialnih tveganjPsihosocialna tveganja pri delu v najširšem pomenu besede so številne neustrezne (pogosto tudi prepovedane) razmere in predvsem ravnanja v zvezi z delom, ki posameznika kot zaposleno osebo lahko privedejo v osebno stisko, mnogokrat tudi v konflikt in posledično v dalj časa trajajoč negativni stres, kar lahko povzroči ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Začetni klinični pristop k razpoznavanju bolezni, povzročenih z delovno izpostavitvijo

1. HITRI VPRAŠALNIK PRI RAZPOZNAVANJU POKLICNIH BOLEZNIGlavni simptomi in zgodovina sedanje bolezni:s kakšnim delom se ukvarjate?ali menite, da so vaše zdravstvene težave povezane z vašim delom?ali se simptomi poslabšajo ali izboljšajo, ko ste v službi oziroma doma?Pregled obremenitev, škodljivosti in tveganj delovnega okolja:ali ste ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Začasna in stalna nesposobnost za delo

Vpišemo in opišemo stanje začasne ali stalne nezmožnosti za delo (invalidnosti).V začetku vsake bolezni ali poškodbe, torej v akutni ali subakutni fazi, se moramo odločiti o sposobnosti za delo obolelega. V tem primeru gre za začasno nezmožnost za delo. Ocenjujemo trenutno zdravstveno stanje delavca, ki je prizadeto zaradi bolezni ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Obravnava in diagnoza bolnika s sumom na poklicno bolezen

Obravnava in diagnoza pri bolnikih z boleznijo, ki je povezana z njihovim delom, zahteva veliko več časa kot splošna obravnava bolnika. Pri tem bi morali paziti, da diagnoze ne postavimo prehitro, še preden preučimo vse podatke, saj ima lahko nepravilna diagnoza dolgoročne škodljive posledice za bolnika. Za postavitev pravilne diagnoze ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Poklicna bolezen

Pojem poklicna bolezen z medicinskega vidika obsega v najširšem smislu besede vsa obolenja ali okvare zdravja kroničnega ali akutnega poteka, ki so povzročene na delu, v času opravljanja del in nalog. Poleg etiološkega dejavnika so v nastanku poklicnih bolezni pomembne tudi individualne lastnosti posameznika, njegova prirojena in pridobljena odpornost in ...
Samo za aktivne naročnike: