Inšpekcijski nadzor

16. 11. 2020

Okužba zaposlenega - kaj lahko naredi delodajalec

Avtor: Tanja Bohl
Ena izmed temeljnih obveznosti delavca izhaja iz 36. člena Zakona o delovnih razmerjih,1 kjer je določeno, da mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. V drugem odstavku 136. člena ZDR-1 pa je določeno, da mora delavec obveščati delodajalca ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2020

Kako pravilno urediti delo na domu?

Avtor: Tanja Bohl
Zadnji dnevi minevajo v znamenju preklica epidemije z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),[1] izdanim dne 14. maja 2020 s strani Vlade Republike Slovenije, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 15. maja 2020, uporablja pa se od 31. ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Inšpektorat RS za delo o promociji zdravja na delovnem mestu

Izvajalec promocije zdravja na delovnem mestu je delodajalec! Lahko jo opredelimo, kot poslovno strategijo, ki stremi k preprečevanju slabega zdravja pri delu in k izboljšanju potencialov za izboljševanje zdravja in dobrega počutja. Uvod Delovanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) se navezuje na vse značilnosti dela: na pravni odnos med ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Nezgode pri delu – nepotrebna posledica brezbrižnosti in neznanja

Nezgode spremljajo delo že od nekdaj. Sprva jih je človek jemal kot nujno zlo, kasneje pa je spoznal, da je mogoče vsako delo z določenimi ukrepi izvajati tako, da je uspešno opravljeno in hkrati ni nihče poškodovan. Znanje, izkušnje, priprava na delo, načrtovanje, izbira primernega orodja, opreme in materialov, ustrezno ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Najpogostejše napake v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mest

Napake pri izvajanju in spremljanju promocije zdravja na delovnem mestu:v načrtu niso določeni nosilci, zadolženi za izvedbo posameznih ukrepov ali aktivnosti;niso določeni roki za preverjanje učinkovitosti aktivnosti in ukrepov;zaposlenih ne obveščajo o učinkovitosti sprejetih ukrepov in jih ne povprašajo za njihovo mnenje;niso pripravljena merila, na podlagi ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Pravne podlage in dosedanje ravnanje inšpektorjev

V decembru 2011 je začel veljati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011). Poleg številnih poenostavitev in dejstva, da so bile z njim odpravljene nekatere t. i. administrativne ovire v dotedanji zakonski ureditvi varnosti in zdravja pri delu, je ključna novost, ki jo ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo in zdravjem pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu

MEDNARODNI PRAVNI VIRISodobne pravne osnove varnosti in zdravja pri delu najdemo najprej v mednarodnih pravnih pravilih. V svetovnem merilu so ta pravila zlasti konvencije in priporočila mednarodnih organizacij (zlasti Mednarodne organizacije dela in Mednarodne zdravstvene organizacije).Najpomembnejši mednarodni pravni viri varnosti in zdravja pri delu so:1.) Konvencija MOD ...
Samo za aktivne naročnike: