Varnost in zdravje pri delu

Portal s priročnikom vam služi kot vodnik in pripomoček pri gradnji sistema varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju. Nudi vam vsa potrebna navodila, obrazce in pravilnike, ki si jih morate samo prilagoditi!

6102-poslovna.png

prednosti priročnika

Rešitev za vas je priročnik in novi portal za varno in zdravo delovno okolje, s katerim boste odslej zagotovo:

 • Takoj in sproti obveščeni o zakonodajnih novostih ter ukrepih za implementacijo zakonodaje.
 • Prihranili čas, ker vedno in povsod dostopate do vnaprej pripravljenih tabel, vzorcev, postopkovnikov ter primerov.
 • Imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo.
 • V treh dneh prejeli odgovor na vaše vprašanje, ki nam ga pošljite na: vzd@zfm.si.
6102-online.png
Spletni dostop
39,00 EUR /mesec
Letna naročnina

Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

(DDV ni vključen v ceno)
Spletni dostop vključuje:
 • Dostop do portala e-VZD

 • Online priročnik

 • Online praktični vzorci

 • x

  Tiskana izdaja

 • Posodobitve eno leto

 • Nadgradnje eno leto

6102-online.png
Spletni dostop - enkratno plačilo
Cena: 448,00 EUR
Letna naročnina

Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

(DDV ni vključen v ceno)
Spletni dostop - enkratno plačilo vključuje:
 • Dostop do portala e-VZD

 • Online priročnik

 • Online praktični vzorci

 • x

  Tiskana izdaja

 • Posodobitve eno leto

 • Nadgradnje eno leto

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje v skladu z ZVZD-1, drugimi predpisi in smernicami, pri čemer mora:

 • Opravljanje nalog varnosti pri delu dodeliti strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih pregledov pa izvajalcu medicine dela;
 • Izdajati navodila za varno delo, obveščati delavce o nevarnostih za nezgode;
 • Usposabljati delavce za varno in zdravo delo;
 • Zagotavljati delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo;
 • Zagotavljati varno delovno okolje in uporabo delovne opreme.

Četudi delodajalec opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu poveri zunanji strokovni službi, ga to ne odvezuje odgovornosti za zagotavljanje varnega in zdravega dela! Še več, zunanjo strokovno službo mora informirati o vseh spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev pri delu.

Začnite uporabljati priročnik še danes

in izboljšajte svoje poslovanje