Matjaž Bajgot

univ.dipl.inž.str.

Leta 1987 je končal študij na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Zaposlil se je kot tehnolog v orodjarni. Kasneje se je ukvarjal s projektiranjem investicijske opreme in vodil oddelek načrtovanja in proizvodnje investicijske opreme. Kot tehnični direktor in direktor je vodil podjetje za izvajanje strojnih del ter proizvodnjo in montažo jeklenih konstrukcij v gradbeništvu. Leta 2001 je ustanovil lastno podjetje za storitve v zvezi z varstvom pri delu in požarno varnostjo. Ukvarja se s strokovnimi nalogami varstva pri delu in požarne varnosti, servisom gasilnikov, meritvami hidrantnih omrežij, je tudi koordinator I in II za varnost na gradbiščih.

Nazaj