Ukrepi varstva pred požarom

Predogled vsebine

Ukrepe varstva pred požarom urejajo Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Pomembni so tako v fazi umeščanja objekta v prostor, v fazi načrtovanja objekta in v fazi njegove uporabe.

Podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom predstavljajo ocene požarne ogroženosti.

1. decembra 2020 je začel veljati novi Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti. Zavezanci za izdelavo te ocene so lastniki ali uporabniki stavb oziroma od njih pooblaščene osebe po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe.

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj