Zakonodaja in praksa

29. 3. 2021

Ergonomija na delovnem mestu in delo od doma

Odsotnost z delaBolezen je ena od »bolečih« težav. Najprej za človeka, ki je zbolel, nato pa še za delodajalca in državo. Eden od načinov, kako se izogniti pojavu bolezenskih težav na delovnem mestu, je tudi ergonomska zasnova delovnega okolja. Ergonomija je namreč prilagajanje delovnega mesta delavcu, čeprav se pri ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 12. 2020

Davčni vidik izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-11 zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu pa se pojavljajo določena vprašanja glede davčne ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2020

Družini prijazno podjetje

Termin družini prijazno podjetje je v zadnjih letih kar pogosto v uporabi. Predvsem ga povezuje z istoimenskim standardom, pogosto pa pozabljamo, kaj družini prijazno podjetje v svoji osnovi sploh je.Cilj vsakega podjetja je ustvarjanje dobička, dobrega položaja na trgu in visokega ugleda v družbi ter pri poslovnih partnerjih, med ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Posvetovanje z delavci glede ključnih vprašanj varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva posvetovanje delodajalca z delavci o ključnih vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in dokaz o temSplošno podlago zahtevi po skupnem posvetovanju delodajalca z delavci oziroma z njihovimi predstavniki o najpomembnejših vprašanjih varnosti in zdravja pri delu daje Zakon o sodelovanju delavcev ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Podlage za študijo primera ZDRAVA HIŠA

Predstavitev »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« Podjetje »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« ima 320 zaposlenih v dejavnosti »Zdravstva in socialnega varstva« in želi izboljšati stanje zdravja in počutja zaposlenih ter zmanjšati s tem povezane stroške. V podjetju »ZDRAVA HIŠA d.o.o.« izvajajo zakonsko predpisane ukrepe s področja varnosti pri delu. Na področju promocije zdravja pri ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 6. 2020

Kako pripraviti program promocije zdravja?

Na nacionalnem nivoju se zbirajo naslednji podatki, ki so tudi kazalniki negativnega zdravja: podatki o dejavnosti medicine dela, podatki o začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih vzrokov, podatki o poškodbah pri delu (tudi smrtnih), podatki o poklicnih boleznih, podatki o delovnih invalidih. Na nivoju podjetja dopolnimo ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Prehrana na delovnem mestu kot sestavni del zdravega življenjskega sloga

Pomembni dejavniki za zdravje in počutje, kot so na primer zdrava prehrana, redna telesna dejavnost in opuščanje škodljivih razvad ter stres, so hkrati tudi ključni (vedenjski) dejavniki tveganja za nastanek in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Le-te pa so trenutno največji javnozdravstveni problem v Evropi.Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Ocena tveganja

Avtor: Dunja Koren
Dokument o varnosti z oceno tveganja vsebuje:izjavo o varnosti z ocenjevanjem tveganja,splošne podatke o podjetju,podatke o delovnih mestih in zaposlenih,oceno tveganja.Primer št. 1: Ocena tveganjaV podjetju je zaposlenih pet strokovnih delavcev, sekretar in direktor. Za vse naštete obstaja velika podobnost glede:nalog, ki jih ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Sistemizacija, organizacijska struktura

Avtor: Dunja Koren
Vsako podjetje mora imeti akt o sistemizaciji, ki vsebuje naslednje določbe:I. Splošne določbeII. Organizacijska struktura podjetjaIII. Sistemizacija delovnih mest v organizacijskih enotahIV. Opis delovnih mestV. Končne določbePriloge akta o sistemizaciji so:priloga 1: opis delovnih mest,priloga 2: organigrami,priloga 3: ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 6. 2020

Pregled in prenova procesa

Avtor: Dunja Koren
Rešitve, razvite v preteklosti, so zajemale zgolj posamezne oddelke in so bile zaključene enote. Poslovni procesi v standardizirani organizaciji potekajo zelo strogo vertikalno. Hierarhija je zelo jasna in delovanje v organizaciji poteka preko sistemov in kompleksnih struktur. Zaprte rešitve pa ne prinašajo transparentne in hitre izmenjave podatkov med oddelki, čeprav ...
Samo za aktivne naročnike: