Marko Lovše

Kot strokovni delavec – inženir za varnost in zdravje pri delu:

  • svetujem pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
  • svetujem glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
  • usklajujem ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
  • izdelujem ocene tveganja z izjavo o varnosti;
  • opravljam obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju (osvetlitev, temperatura, hrup za potrebe izboljšanja delovnih pogojev;
  • opravljam notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
  • izdelujem navodila za varno in zdravo delo;
  • spremljam stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivam vzroke zanje in pripravljam poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
  • pripravljam in izvajam usposabljanja delavcev za varno delo;
  • sodelujem z izvajalcem medicine dela.

Kot strokovnjak za ergonomijo in ohranjanje vitkosti podjetja pomagam vsem tistim, ki pri svojem delu trpijo zaradi bolečin vzdolž celotnega telesa (hrbtenica, vrat, ramena, zapestje…), imajo psihosocialna tveganja pri svojem delu, želijo poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje.

Nazaj