Preventivni ukrepi varstva pred požarom

Predogled vsebine

Preventivni ukrepi varstva pred požarom se začnejo že pri načrtovanju objekta. V sklopu projektne dokumentacije mora biti za zahtevnejše objekte izdelana študija požarne varnosti, za manj zahtevne pa zasnova požarne varnosti. Pred predajo objekta mora biti izpolnjen izkaz požarne varnosti objekta. To je tabelarični obrazec z navedbo zahtev ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj