Irena Vouk

dipl. var. inž.

Na področju varnosti in zdravja pri delu dela od leta 1993, ko je končala redni študij na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv varnostna inženirka. Po koncu študija je bila strokovna sodelavka v družbi Kova, d. o. o., v Celju. Leta 2002 je po študiju ob delu diplomirala na Oddelku za tehniško varnost na FKKT v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana varnostna inženirka. Od leta 2006 je zaposlena v družbi Civis, d. o. o., iz Maribora, ki izvaja strokovne naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, varstvom pred požari, energetiko, uvajanjem standardov v podjetjih idr.

Opravila je strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz požarne varnosti in izpit iz andragoških znanj ter si z rednim usposabljanjem in izpopolnjevanjem pridobila naziv svetovalka za kemikalije.

Nazaj