Inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo in zdravjem pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu

Predogled vsebine

MEDNARODNI PRAVNI VIRI

Sodobne pravne osnove varnosti in zdravja pri delu najdemo najprej v mednarodnih pravnih pravilih. V svetovnem merilu so ta pravila zlasti konvencije in priporočila mednarodnih organizacij (zlasti Mednarodne organizacije dela in Mednarodne zdravstvene organizacije).

Najpomembnejši mednarodni pravni viri varnosti in zdravja pri delu so:

1.) Konvencija MOD št. ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.