Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu

09. 6. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Delodajalci pogosto izpostavljajo, da do zlorab alkohola na delovnem mestu v praksi prihaja vse prepogosto, pri čemer ima alkohol poleg splošnih negativnih vplivov, tudi negativen vpliv na delo in delovni proces, saj lahko vpliva na napake in nesreče pri delu, na večjo pogostost poškodb, zmanjšano produktivnost ter ne nazadnje tudi na zmanjšanje kvalitete opravljenega dela. V zvezi s problemom alkoholiziranosti na delovnem mestu se lahko uporabljajo tako preventivni ukrepi (prepoved vnašanja alkohola v podjetje, preizkus z alkotestom, ozaveščanje delavcev itd.), kot tudi represivni ukrepi (npr. pisno opozorilo oz. odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru ugotovljene alkoholiziranosti delavca).

Cilj predmetnega prispevka je delodajalcem približati postopek ugotavljanja prisotnosti alkohola na delovnem mestu, predstaviti interni akt, ki ga mora delodajalec za zakonito izvedbo postopka ugotavljanja prisotnosti alkohola na delovnem mestu sprejeti (oz. je njegovo sprejetje močno priporočljivo) ter navesti najpogostejše ukrepe, po katerih lahko delodajalci posežejo v primeru ugotovljenih kršitev.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj