Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in psihosocialna tveganja pri delu

Predogled vsebine

Obravnava psihosocialnih tveganj

Psihosocialna tveganja pri delu v najširšem pomenu besede so številne neustrezne (pogosto tudi prepovedane) razmere in predvsem ravnanja v zvezi z delom, ki posameznika kot zaposleno osebo lahko privedejo v osebno stisko, mnogokrat tudi v konflikt in posledično v dalj časa trajajoč negativni stres, kar lahko ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj