Promocija zdravja na delovnem mestu

20. 12. 2023

Okužbe dihal v porastu, med prazniki poskrbimo tudi za svoje zdravje

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarjajo na porast okužb dihal. Sporočajo, da je gripa razširjena po Sloveniji, a je obseg obolevnosti zaenkrat še skromen. Zbolelih z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) je več kot v preteklih tednih, k obolevnosti z znaki akutne okužbe dihal prispeva tudi covid-19. Najboljša zaščita proti ...
04. 9. 2023

Program promocije zdravja v delovnem okolju

Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; temeljna načela) izhaja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.Iz 32. člena ZVZD-1 (obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati in zanjo zagotoviti potrebna sredstva pa tudi način ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2023

Promocija zdravja v delovnem okolju

Simptomatično za slovenske razmere je, da je zdravje zaposlenih med vsemi dejavniki kakovosti delovnega življenja determinirano predvsem z možnostjo zadovoljitve potreb po varnosti (v pogledu fizične varnosti delovnega mesta) kot elementa dejavnika »imeti«. Dviganje konkurenčnosti in ekonomske uspešnosti na račun investicij v izboljšanje kakovosti fizičnega delovnega okolja je kratkovidno početje, ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2023

Pomen promocije zdravja

Promocija zdravja je proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in si ga po možnosti celo okrepijo. Promocija zdravja v delovnem okolju pa pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev.Prednostna področja promocije zdravja so: zdravju naklonjena oz. v ...
Samo za aktivne naročnike: