Program promocije zdravja v delovnem okolju

04. 9. 2023 | Avtor: dr. Marjan Bilban, dr. med.

Predogled vsebine

Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; temeljna načela) izhaja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Iz 32. člena ZVZD-1 (obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati in zanjo zagotoviti potrebna sredstva pa tudi ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj