Rajko Pirnat

univ. dipl. inž. stroj.

Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. strojništva, z dolgoletnimi izkušnjami delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja in odgovornosti za zanesljivo obratovanje vitalnih strojnih transportnih in energetskih naprav v Premogovniku Velenje, analitično spremljanje procesov in stroškov, uvajanje avtomatizacije pri transportu premoga od 1989-2008, sodelovanje pri razvojnih projektih in inovacijah, pri gradnji novih postrojenj, z doseženimi merljivi prihranki pri stroških za energente, od 2009 dalje; s priznanjem Energetski menedžer večjega podjetja leta 2011; priznanjem Ministrstva za gospodarstvo in Instituta Jožefa Štefana Premogovniku Velenje za Energetsko učinkovito podjetje za leto 2011; uvedbo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v PV in HTZ, leta 2012 in še več.

Nazaj