Varnost pri vzdrževalnih delih na višini

Predogled vsebine

Poleg v nadaljevanju navedenih posebnih zahtev in ukrepov (primerov posebej izpostavljenih nevarnosti in škodljivosti), ki so nujni v obravnavanih posebej omenjenih primerih oz. okoliščinah, je treba vedno ustrezno izpolnjevati tudi vse zahteve in ukrepe, ki se nanašajo na ustrezno strokovnost, na ustrezno usposobljenost glede varnosti in zdravja pri delu ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj