Varnost pri vzdrževalnih delih

02. 10. 2018

Varnost pri vzdrževalnih delih na višini

Poleg v nadaljevanju navedenih posebnih zahtev in ukrepov (primerov posebej izpostavljenih nevarnosti in škodljivosti), ki so nujni v obravnavanih posebej omenjenih primerih oz. okoliščinah, je treba vedno ustrezno izpolnjevati tudi vse zahteve in ukrepe, ki se nanašajo na ustrezno strokovnost, na ustrezno usposobljenost glede varnosti in zdravja pri delu ter ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2018

Definicija in pomen vzdrževanja

V nekaterih evropskih državah je kar 20 odstotkov vseh nezgod na delovnem mestu povezanih z vzdrževanjem, v številnih sektorjih pa vzdrževanje zadeva več kot polovico vseh nezgod pri delu. Vzdrževanje je med drugim ključno tudi z vidika preprečevanja tveganj na delovnem mestu, vendar za delavce, ki ga izvajajo, že ...
Samo za aktivne naročnike: