Slavko Krištofelc

univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Slavko Krištofelc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Od februarja 2013 naprej je direktor Inšpekcije za varnost in zdravje pri delu. Od septembra 1998 do februarja 2013 je opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje pri delu ter bil glavni svetovalec inšpektorja za delo. Od aprila 1995 do avgusta 1998 je bil vodja oddelka za razvoj v podjetju Le-tehnika d.o.o., proizvodnja telekomunikacijskih in omrežnih pripomočkov. Od februarja 1984 do marca 1995 je opravljal dela inženirja za elektroniko v podjetju Mehanizmi d.d., izdelava urnih števcev, impulznih števcev in prikazovalnih sistemov. Je član več delovnih skupin s področja varnosti in zdravja pri delu ter usklajuje in izvaja predpise o inšpekcijskih pregledih dela in varnosti pri delu.

Nazaj