Inšpekcijski nadzor obveznih preventivnih ukrepov delodajalca v času izrednih razmer

Delodajalec je odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov tudi v trenutnih epidemioloških razmerah, pri čemer je dolžan tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo.

Delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo so predvsem ta, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, kjer je na istem delovnem mestu prisotnih več zaposlenih in kjer je med dvema zaposlenima nemogoče zagotoviti razdaljo dveh metrov.

Inšpekcijski pregledi v ta namen so zadnje čase pogosti; inšpektorji podrobno preverijo razpoložljivost zadostne zaščitne opreme, fizično razdaljo med zaposlenimi, higieno na delovnem mestu, sodelovanje z izvajalcem medicine dela in še kaj.

Nazaj