Priporočila kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa

21. 12. 2020

Varnostna razdalja

Širjenje novega koronavirusa lahko učinkovito preprečujemo s higieno rok in prostorov, vzdrževanjem ustrezne razdalje in nošenjem zaščitne maske.

Te ukrepe je treba smiselno prilagoditi in vzdrževati tudi v delovnem okolju.

Čeprav smo ta priporočila v tem letu slišali velikokrat, si jih ob koncu leta še enkrat preberite. Čez praznike bo kar nekaj proizvodnih, in drugih, podjetij koristilo kolektivni dopust, zato je pomembno tudi, kako ravnati, ko se vrnemo na delo.

Priporočila za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred Covid-19

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne razmere za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju.
Podjetjem svetujemo, v kolikor tega še niso naredila, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Delodajalec mora pred začetkom »vračanja na delo« na predlog strokovnega sodelavca in/ali specialista medicine dela označiti delovna mesta kjer obstaja zmerno tveganje za stik s potencialno COVID - 19 okuženimi osebami (sodelavci in/ali strankami).

Na teh delovnih mestih je potrebno izvesti reorganizacijo dela. V kolikor ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje najmanj 1, 5 m je zaposlenim (in strankam) potrebno zagotoviti osebna zaščitna sredstva. Če se navedeni ukrepi ne morejo dosledno upoštevati, je s teh delovnih mest potrebno premestiti zaposlene, ki sodijo v skupino rizičnih delavcev zaradi zdravstvenih razlogov in/ali starosti.

Ukrepi pred ponovnim zagonom proizvodnje

a) Reorganizacija dela

Delovni proces je potrebno vnaprej načrtovati tako, da bo ves čas zagotovljena varna razdalja 1,5 m med zaposlenimi ter med zaposlenimi in strankami (tudi v času malice in prihoda na delo oz. odhoda domov).

Predlogi ukrepov:

 • delo v »izolaciji« (brez kontaktov z drugimi) ali od doma;
 • preprečevanje vstopa v podjetje osebam z znaki prehladnega obolenja ali vročino (merjenje temperature ob vhodu);
 • preprečevanje gneče na vhodu v podjetje:
  • drseči delovni čas,
  • uvedba 30 - 60 minutnega premora med dopoldansko in popoldansko izmeno;
  • redčenje števila zaposlenih v prostoru:
  • uvedba dodatne izmene, zmanjšanje obsega proizvodnje,
  • upočasnitev tekočih trakov in s tem zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,
  • zmanjševanje norme oz. hitrosti stroja tako, da bo stroj lahko posluževal le en delavec naenkrat;
 • pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi;
 • preprečevanje tesnih stikov med odmorom za malico:
  • več terminov za malico,
  • podaljšanje časa za malico,
  • malicanje v pisarnah, proizvodnji (lunch paketi),
  • prerazporeditev stolov v jedilnicah;
 • ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine;
 • omejevanje ne nujnih medsebojnih stikov (sestanki preko internetnih povezav in/ali omejevanje števila sestankov in udeležencev sestankov);
 • prerazporeditev delovnih miz…

b) Higiena delovnega mesta in osebna higiena

Za zaposlene je potrebno pripraviti jasna navodila za higieno na delovnem mestu s poudarkom na rednem in doslednem umivanju rok, pravilni uporabi obraznih mask ter razkuževanju površin, ki se mora opraviti vsaj ob koncu vsake izmene. Za površine, ki se jih pogosteje dotika več oseb, svetujemo sprotno čiščenje z dezinfekcijskimi robčki.

Predlogi ukrepov:

 • redno zračenje prostorov;
 • redno čiščenje oz. razkuževanje površin (ne spregledati najbolj kritičnih točk – kljuke, tipkovnice, zvonci,…);
 • uporaba kirurških ali pralnih mask;
 • redno umivanje in razkuževanje rok;
 • uporabo rokavic svetujemo le v primerih, kjer to zahteva proces dela:
  • rokavic ne razkužujemo, saj lahko razkužilo poveča njihovo prepustnost,
  • medtem ko jih nosimo, se z njimi ne dotikamo obraza,
  • z istimi rokavicami ne delamo na različnih deloviščih,
  • po uporabi jih odvržemo v koš, oziroma na dogovorjeno mesto.

c) Zagotovitev zaščitnih sredstev za izvajanje predvidenih ukrepov:

Za vse predvidene ukrepe je potrebno pravočasno zagotoviti potrebno zaščitno opremo, dezinfekcijska sredstva, kader in ostalo opremo.

d) Seznanitev zaposlenih z načinom dela

Zaposlene je potrebno še pred prihodom na delo seznaniti s spremembami in jim podati natančna navodila za delo v novih razmerah (oglasna deska, plakati, elektronska pošta, displej). Izobraževanje se ponovi prvi dan dela in to pred pričetkom dela. Poudarek naj bo na izobraževanju delovodij. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadrejenega in ostati doma, če imajo znake bolezni dihal ali vročino.

Več o tem: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Nazaj