Zakonodaja

04. 10. 2018

Seznam aktualne zakonodaje

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) so bili do danes sprejeti naslednji podzakonski akti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu:

Na podlagi prvega in drugega odstavka 81. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) se po sprejemu zakona še nadalje uporabljajo oziroma ostanejo veljavni naslednji podzakonski predpisi, sprejeti pred prvim zakonom o varnosti in zdravju pri delu – Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) oziroma celo v SFRJ:

Nazaj