Požarna ogroženost stavb – pravilno ravnanje po Pravilniku o oceni požarne ogroženosti

15. 5. 2024 | Avtor: mag. Romana Lah

Predogled vsebine

Ocene požarne ogroženosti predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom.

Zavezanci za izdelavo te ocene po Pravilniku o izdelavi ocen požarne ogroženosti so lastniki ali uporabniki stavb oziroma od njih pooblaščene osebe po postopku in z uporabo metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe. Oglejte si videlo seminar in uredite v skladu z zakonodajo:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj