Pregled skladiščnih regalov

23. 3. 2022 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Predogled vsebine

Delodajalec mora, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, zagotoviti, da:

  • imajo tla skladišč, pod katerimi se nahajajo drugi prostori, na vhodih vidno označeno dovoljeno obremenitev;
  • je v skladiščih s površino večjo od 1000 m2 jasno in vidno označena razmejitev med prometnimi potmi ter delovnimi in skladiščnimi površinami;
  • je nosilnost prometnih poti, ki jih uporabljajo v skladišču s površino večjo od 1000 m2 , označena z vidnimi oznakami.

Pravno podlago za skladiščne regale predstavljajo harmonizirani standardi.

Ker se v praksi srečujemo z nepravilno vgradnjo in uporabo skladiščnih regalov, kar vodi do delovnih nezgod, vam priporočamo ogled video seminarja:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj