Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi

25. 5. 2023 | Avtor: Darko Dajčman, ing. stroj.

Predogled vsebine

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Posebej pomembna je za vse, ki stroje proizvajate, in za vse, ki ste uporabniki strojev. Oceno tveganja, izjavo o skladnosti in vsebino tehnične dokumentacije morate izdelati v skladu z Direktivo o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008). Poglejte si video seminar Praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj