Hrup na delovnem mestu

11. 6. 2019

Oprema, za katero veljajo omejitve glede hrupa (člen 12 direktive 2000/14/ES Evropskega parlamenta in sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem)

Znižanje dovoljenih ravni hrupa za opremo, ki se uporablja na prostem, bo zaščitilo zdravje in dobro počutje državljanov in prav tako okolje. Javnosti bi bilo treba tudi zagotoviti informacije o hrupu, ki ga ta oprema oddaja. Zajamčena raven zvočne moči opreme, navedene spodaj, ne sme presegati dovoljene ravni zvočne moči, ...
Samo za aktivne naročnike: