Agencija za okolje sodeluje pri evropskem projektu »Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij«.

16. 5. 2022

Namen projekta je razviti naslednjo generacijo ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje, zaradi kemikalij. Podpiral bo evropsko Strategijo na področju kemikalij za trajnost in ambicijo Evropskega zelenega dogovora za "ničelno onesnaževanje". Združuje 200 partnerjev iz 28 držav, ki delujejo na področju raziskav, okolja ali javnega zdravja. Med partnerji je tudi Agencija Republike Slovenije za okolje.

Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals – PARC) združuje raziskovalne ustanove ter okoljske ali zdravstvene agencije za pospeševanje raziskav, izmenjavo znanja in izboljšanje veščin pri ocenjevanju tveganja zaradi kemikalij.

Cilj projekta je ustvariti nove, lahko dostopne in uporabne podatke, skupaj z novimi metodami in orodji ocenjevanja tveganja. PARC bo zlasti pomagal pri razvoju orodij za prepoznavanje novih nevarnih snovi, ki so v skladu s pristopi trajnostnega razvoja.

Rezultati projekta bodo uporabljeni za podporo novim evropskim in nacionalnim strategijam, za zmanjšanje izpostavljenosti nevarnim kemikalijam in njihovega vpliva na zdravje ljudi in okolje. Zagotavljal bo podporo evropskim in nacionalnim organom za ocenjevanje in upravljanje tveganj z novimi podatki, znanjem, metodami in veščinami za reševanje trenutnih, nastajajočih in novih izzivov na področju kemijske varnosti.  

PARC bo krepil znanstveno sodelovanje in bo ponudil edinstveno priložnost sodelovanja različnih deležnikov v oceni tveganja zaradi kemikalij. Z opredelitvijo možnosti za združevanje prizadevanj na nacionalni in evropski ravni bo optimiziral vire, namenjene oceni in spremljanju tveganja zaradi kemikalij, ter pospešil napredek na teh področjih.

Sedemletno partnerstvo s predvidenim zaključkom spomladi 2029, se financira v okviru okvirnega programa Evropske unije "Obzorje Evropa" za obdobje 2021-2027, za financiranje raziskav in inovacij. Za projekt je namenjen proračun v višini 400 milijonov evrov. Od tega 50 % financira Evropska unija in 50 % države članice.

Vir: Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij

Nazaj