Nevarne kemikalije

28. 5. 2020

Nevarni bisfenoli

Prevedla in priredila: Anamarija Kramar, 3ZEN, d. o. o.Vir: Tages Anzeiger : 22.11.2019, 15:11Bisfenol A v plastiki moti človeški hormonski sistem. Zadnje raziskave kažejo, da skrb zbujajo tudi izdelki brez BPA. Steklenice z vodo pogosto vsebujejo kontroverzni kemični bisfenol A. Oznaka »brez BPA« zato danes velja za kakovostno ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 10. 2019

Označevanje nevarnih snovi in zmesi

Nevarne snovi in zmesi
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2019

Novosti pri poročanju o kemikalijah - UFI in PCN

Namen in pregled: Izdelava enotne podatkovne baze, v kateri bodo imeli centri za zastrupitve po vsej Evropi na voljo natančne informacije (vključno s sestavo) o nevarnih kemikalijah na tržišču. Če se nekdo zastrupi z nevarno kemikalijo, lahko centri na podlagi UFI-ja hitro dobijo točne podatke o tem, katere ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2019

Študija primerov ravnanja z nevarnimi kemikalijami

Vir: EU-OSHA (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu) Primer hude astme, povezane z delom, ki bi jo bilo mogoče preprečiti Pogosto se domneva, da se pojem nevarnih kemičnih snovi nanaša le na nevarne kemikalije, vendar so lahko včasih nevarne tudi druge snovi, kot je razvidno iz primera šolske ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2019

Pregled: Skladiščenje nevarnih odpadkov in nevarnih tekočin

SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOV Odpadke je treba skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti, tako da: ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, ne pride do mešanja odpadkov in so odpadki primerni za obdelavo. Izvajati je treba ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje: emisij snovi in ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2019

Pregled: Varnostni listi

Da imajo vsi, ki uporabljajo snovi kot take ali v pripravkih oz. izdelkih, potrebne podatke za varno ravnanje, se informacije prenašajo po dobavni verigi. To omogoča delodajalcu, da določi, ali so na delovnem mestu prisotni nevarni kemijski povzročitelji ali snovi, in da oceni morebitno tveganje ob uporabi teh snovi za ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2019

Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij

Vir: Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (UL RS 23/2018) Opombe k preglednici: Številke 1 do 7 v rumeno obarvanih poljih tabele predstavljajo zaporedne številke opomb, kot sledi: 1. Treba je upoštevati specifične zahteve, ki jih predpiše proizvajalec za skladiščenje posamezne vrste kemikalije. 2. Skladiščenje v ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2019

Preglednica: lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni

Mednarodno veljavni opozorilni znaki so razdeljeni na tiste, ki opozarjajo na različne vplive na zdravje in na okolje, ter na tiste, ki nas seznanjajo z nevarnostmi, ki izvirajo iz njihovih fizikalnih lastnosti. Seznam nevarnih lastnosti: Seznam nevarnih lastnosti odpadkov je naveden v prilogi Uredbe 1357/2014/EU, v kateri so določena ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 10. 2018

Razredi skladiščenja kemikalij

Opis razredov skladiščenja temelji na predpisih o prevozu nevarnega blaga, predpisih o nevarnih kemikalijah, tehničnih predpisih in na splošnih lastnostih proizvoda (SZMSK poglavji 2.2 in 2.3). Pri uvrščanju v razrede skladiščenja se prednostno obravnavajo tiste nevarne lastnosti, ki zahtevajo ukrepe zaradi zaščite pred požarom, potem pa zdravju in okolju nevarne ...
Samo za aktivne naročnike: