Nevarne kemikalije

15. 5. 2024

Letni sestanek evropskega združenja regulatorjev za varen prevoz radioaktivnih snovi v Sloveniji

Uprava za jedrsko varnost je 7. in 8. maja 2024 prvič doslej, kot članica združenja EACA (angleško European Association of Competent Authorities), gostila predstavnike evropskih regulatorjev za varen prevoz radioaktivnih snovi.
15. 9. 2023

Zakon o kemikalijah in dolžnosti delodajalca

Velikokrat je nejasno, kaj morajo imeti podjetja, ki prodajajo kemikalije, ki kemikalije skladiščijo, kaj pomeni svetovalec za kemikalije, zato si na kratko poglejmo, kaj v osnovi predpisuje Zakon o kemikalijah in kaj je dolžnost delodajalca.
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2023

Skladiščenje nevarnih kemikalij

Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. l. RS, št. 104/2009; 29/2010, 105/2010) določa zahteve za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin v zvezi s projektiranjem, gradnjo in obratovanjem skladišč nevarnih snovi, preverjanjem ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin ter usposobljenostjo in opremljenostjo oseb, ki preverjajo ukrepe za preprečevanje ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2023

Ukrepi za pravilno ravnanje s kemikalijami

Škodljive učinke kemikalij lahko preprečujemo na različne načine in z različnimi ukrepi. Za nekatere ukrepe je odgovoren in zadolžen delodajalec, ukrepe v zvezi z varnim ravnanjem s kemikalijami pa je dolžan izvajati tudi delavec, ki kemikalije uporablja.Delodajalec mora poskrbeti: da delavci delajo z ustrezno varno delovno opremo, da je ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2023

Stalen stik z nevarnimi kemikalijami

Spretnost sodobne proizvodnje je v oblikovanju izdelkov, ki so učinkovitejši od svojih predhodnikov. Oglejmo si nekaj teh primerov:Čistila Detergenti so izdelki, ki vsebujejo aktivno snov, imenovano surfaktant ali površinsko aktivni material. Surfaktanti lahko zmanjšajo napetost površine vode, da se lahko voda meša z oljem ali maščobo. Zato umazano perilo ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2023

Nevarne kemikalije – definicija in pomen

Dandanes smo pogosto izpostavljeni kemikalijam. Z njimi prihajamo v stik doma, še pogosteje in intenzivneje pa na delovnem mestu. Nanje naletimo skoraj v vseh dejavnostih, in to ne le delavci, zaposleni v kemični industriji, ampak tudi v trgovinah, na kmetijah, v pisarnah, v kovinarstvu, v gradbeništvu itd. Stik s kemikalijami ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 8. 2023

Uporaba razkužil po poplavah

Razkužila delimo na več vrst glede na njihov namen uporabe in delovanje. Razkužila morajo biti dovolj učinkovita, ne smejo imeti nesprejemljivih učinkov na ciljne organizme, ne smejo imeti takojšnjih ali zapoznelih nesprejemljivih učinkov na zdravje ljudi, vključno z ranljivimi skupinami, ali na živali in okolje.
13. 9. 2022

Sprememba pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

Spremembo pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami je Urad RS za kemikalije pripravil zaradi sprememb druge zakonodaje (nov sistem razvrščanja nevarnih kemikalij in ureditev področja elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin v okviru Zakona o omejevanju uporabe tobačnih ...