Nevarne kemikalije

13. 9. 2022

Sprememba pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

Spremembo pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami je Urad RS za kemikalije pripravil zaradi sprememb druge zakonodaje (nov sistem razvrščanja nevarnih kemikalij in ureditev področja elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin v okviru Zakona o omejevanju uporabe tobačnih ...
09. 6. 2022

PREDLAGANI pravilnik o spremembi pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

26.5.2022 predlog podan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.9.6.2022 parafiran odposlan.
16. 5. 2022

Inšpektorja za okolje opravila izredni inšpekcijski nadzor v Melaminu

O nesreči v zunanjem rezervoarskem skladišču Melamina d. o. o., so iz podjetja, ki je SEVESO obrat (obrat večjega tveganja za okolje) takoj obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. V petek, 13. maja je bil v podjetju opravljen izredni inšpekcijski nadzor.Do nesreče naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v ...
16. 5. 2022

Agencija za okolje sodeluje pri evropskem projektu »Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij«.

Namen projekta je razviti naslednjo generacijo ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje, zaradi kemikalij. Podpiral bo evropsko Strategijo na področju kemikalij za trajnost in ambicijo Evropskega zelenega dogovora za "ničelno onesnaževanje". Združuje 200 partnerjev iz 28 držav, ki delujejo na področju raziskav, okolja ali javnega zdravja. Med partnerji je ...
09. 2. 2022

Sprejetje pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Pravilnik bo še dodatno pripomogel pri varovanju zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Pravilnik predstavlja pomemben prispevek v mozaiku izvajanju evropskega načrta za boj proti raku in s tem evropske zdravstvene politike, še posebej v tednu, ko obeležujemo svetovni dan boja proti raku.
24. 1. 2022

Javno posvetovanje o reviziji uredbe o kemikalijah

Evropska komisija je 20. januarja 2022 začela javno posvetovanje o reviziji uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ter zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in okolja ob ohranitvi notranjega trga.Več: ec.europa.eu