Nevarne kemikalije

24. 1. 2022

Javno posvetovanje o reviziji uredbe o kemikalijah

Evropska komisija je 20. januarja 2022 začela javno posvetovanje o reviziji uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ter zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in okolja ob ohranitvi notranjega trga.Več: ec.europa.eu
27. 10. 2021

Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011)Strokovni delavci za varnost pri ...
14. 7. 2021

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

V uradnem listu (Ur.l. RS, št. 72/2021) je bil objvaljen nov pravilnik: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica ...
28. 5. 2020

Nevarni bisfenoli

Prevedla in priredila: Anamarija Kramar, 3ZEN, d. o. o.Vir: Tages Anzeiger : 22.11.2019, 15:11Bisfenol A v plastiki moti človeški hormonski sistem. Zadnje raziskave kažejo, da skrb zbujajo tudi izdelki brez BPA. Steklenice z vodo pogosto vsebujejo kontroverzni kemični bisfenol A. Oznaka »brez BPA« zato danes velja za kakovostno ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 10. 2019

Označevanje nevarnih snovi in zmesi

Nevarne snovi in zmesi
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2019

Novosti pri poročanju o kemikalijah - UFI in PCN

Namen in pregled: Izdelava enotne podatkovne baze, v kateri bodo imeli centri za zastrupitve po vsej Evropi na voljo natančne informacije (vključno s sestavo) o nevarnih kemikalijah na tržišču. Če se nekdo zastrupi z nevarno kemikalijo, lahko centri na podlagi UFI-ja hitro dobijo točne podatke o tem, katere ...
Samo za aktivne naročnike:
04. 9. 2019

Študija primerov ravnanja z nevarnimi kemikalijami

Vir: EU-OSHA (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu) Primer hude astme, povezane z delom, ki bi jo bilo mogoče preprečiti Pogosto se domneva, da se pojem nevarnih kemičnih snovi nanaša le na nevarne kemikalije, vendar so lahko včasih nevarne tudi druge snovi, kot je razvidno iz primera šolske ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2019

Pregled: Skladiščenje nevarnih odpadkov in nevarnih tekočin

SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOV Odpadke je treba skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti, tako da: ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, ne pride do mešanja odpadkov in so odpadki primerni za obdelavo. Izvajati je treba ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje: emisij snovi in ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 6. 2019

Pregled: Varnostni listi

Da imajo vsi, ki uporabljajo snovi kot take ali v pripravkih oz. izdelkih, potrebne podatke za varno ravnanje, se informacije prenašajo po dobavni verigi. To omogoča delodajalcu, da določi, ali so na delovnem mestu prisotni nevarni kemijski povzročitelji ali snovi, in da oceni morebitno tveganje ob uporabi teh snovi za ...
Samo za aktivne naročnike: