Nevarne kemikalije

09. 6. 2022

PREDLAGANI pravilnik o spremembi pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

26.5.2022 predlog podan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.9.6.2022 parafiran odposlan.
16. 5. 2022

Inšpektorja za okolje opravila izredni inšpekcijski nadzor v Melaminu

O nesreči v zunanjem rezervoarskem skladišču Melamina d. o. o., so iz podjetja, ki je SEVESO obrat (obrat večjega tveganja za okolje) takoj obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. V petek, 13. maja je bil v podjetju opravljen izredni inšpekcijski nadzor.Do nesreče naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v ...
16. 5. 2022

Agencija za okolje sodeluje pri evropskem projektu »Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij«.

Namen projekta je razviti naslednjo generacijo ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje, zaradi kemikalij. Podpiral bo evropsko Strategijo na področju kemikalij za trajnost in ambicijo Evropskega zelenega dogovora za "ničelno onesnaževanje". Združuje 200 partnerjev iz 28 držav, ki delujejo na področju raziskav, okolja ali javnega zdravja. Med partnerji je ...
09. 2. 2022

Sprejetje pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Pravilnik bo še dodatno pripomogel pri varovanju zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Pravilnik predstavlja pomemben prispevek v mozaiku izvajanju evropskega načrta za boj proti raku in s tem evropske zdravstvene politike, še posebej v tednu, ko obeležujemo svetovni dan boja proti raku.
24. 1. 2022

Javno posvetovanje o reviziji uredbe o kemikalijah

Evropska komisija je 20. januarja 2022 začela javno posvetovanje o reviziji uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ter zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja in okolja ob ohranitvi notranjega trga.Več: ec.europa.eu
27. 10. 2021

Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011)Strokovni delavci za varnost pri ...
14. 7. 2021

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

V uradnem listu (Ur.l. RS, št. 72/2021) je bil objvaljen nov pravilnik: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica ...
28. 5. 2020

Nevarni bisfenoli

Prevedla in priredila: Anamarija Kramar, 3ZEN, d. o. o.Vir: Tages Anzeiger : 22.11.2019, 15:11Bisfenol A v plastiki moti človeški hormonski sistem. Zadnje raziskave kažejo, da skrb zbujajo tudi izdelki brez BPA. Steklenice z vodo pogosto vsebujejo kontroverzni kemični bisfenol A. Oznaka »brez BPA« zato danes velja za kakovostno ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 10. 2019

Označevanje nevarnih snovi in zmesi

Nevarne snovi in zmesi
Samo za aktivne naročnike: