Sprememba pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

13. 9. 2022

Spremembo pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami je Urad RS za kemikalije pripravil zaradi sprememb druge zakonodaje (nov sistem razvrščanja nevarnih kemikalij in ureditev področja elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin v okviru Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov).

Na portalu eDemokracija je objavljen osnutek Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.

Osnutek lahko proučite in morebitne predloge in pripombe posredujete do 26. 9. 2022.

Vir: Gov.si 

Nazaj