Letni sestanek evropskega združenja regulatorjev za varen prevoz radioaktivnih snovi v Sloveniji

15. 5. 2024

Uprava za jedrsko varnost je 7. in 8. maja 2024 prvič doslej, kot članica združenja EACA (angleško European Association of Competent Authorities), gostila predstavnike evropskih regulatorjev za varen prevoz radioaktivnih snovi.

Dvodnevni sestanek je potekal v širšem okviru, saj so sodelovali tudi predstavniki regulatorjev sredozemskih držav (angleško Mediterranean Region Transport Network - MedNet), ki so nadaljevali s sestankom še dodatna dva dneva.

V uvodnih besedah je g. Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost, poudaril pomen sodelovanja in izmenjave izkušenj med regulatorji, ker je varen prevoz radioaktivnih snovi (in tudi jedrskih snovi) pomemben del vsakodnevnih aktivnosti upravnih organov – sodelovanje z deležniki pa predpogoj za nadgradnjo in izboljšave.

Zgoščen urnik je ponudil obilo zanimivih iztočnic, med drugim izmenjavo mnenj v delovnih skupinah za validacijo in odobritve pošiljk ter izmenjavo mnenj glede praks pri inšpekcijskem nadzoru prevoza radioaktivnih snovi, pri vračanju pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem, pošiljanju velikih komponent ter glede zavrnitev pošiljk, ki vključujejo radioaktivne snovi. Redna vsebina vsakokratnega sestanka je bila tudi razprava o dejavnostih v okviru odbora Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki pokriva varen prevoz radioaktivnih snovi.

Naslednji sestanek EACA, ki je predviden spomladi 2025, bo gostil britanski regulator (angleško Office for Nuclear Regulation - ONR).

Vir: Urad RS za jedrsko varnost

Nazaj