PREDLAGANI pravilnik o spremembi pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

09. 6. 2022

26.5.2022 predlog podan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

9.6.2022 parafiran odposlan.

Nazaj