Odškodninska in kazenska odgovornost delodajalca v primeru poškodbe zaposlenega

24. 10. 2018

Odgovornost v primeru poškodbe zaposlenega

Odgovornost delodajalca za varnost in zdravje pri delu svojih delavcev je temeljni cilj vsakega delodajalca, saj v nasprotnem primeru lahko predstavljajo kršitve predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu civilno pravno odškodninsko odgovornost in kazensko odgovornost odgovornih oseb delodajalca v primeru poškodb pri delu in poklicnih bolezni.

Delodajalci se čedalje bolj zavedajo ekonomskega vidika njihove odgovornosti, saj regresni zahtevki zavoda za zdravstveno zavarovanje in zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predstavljajo resna tveganja za poslovno stabilnost predvsem manjših delodajalcev, ker zoper tovrstne regresne zahtevke ni možno skleniti zavarovalne police. Bistvena je aktivna vloga delodajalca v upravnih in sodnih postopkih ter ključna hitra in učinkovita raziskava poškodbe pri delu in tveganj za nastanek poklicnih bolezni z namenom preventivnega ukrepanja s strani delodajalca z namenom odprave vzrokov zanje oz. zmanjšanje tveganja na najnižjo možno raven.

dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o.

Nazaj