Nezgode pri delu

20. 12. 2022

Prijava nezgode in poškodbe pri delu

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.Prijava na Inšpektorat RS za delo (IRSD)Delodajalec mora Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prijaviti vsako smrtno ...
24. 11. 2022

Za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

V Ljubljani je 24. 11. potekala zaključna konferenca projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Ugotovitve projekta bodo pomembne pri oblikovanju nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
19. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu - pojasnila

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022.
19. 8. 2022

Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 lahko uredili le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njen preklic je že mogoče.
29. 7. 2022

Napoved – Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljajo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).S septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti ...
13. 7. 2021

Posebni primeri zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Če osebe opravljajo določene aktivnosti, pri katerih nastane tveganje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, pa niso na podlagi opravljanja teh aktivnosti že obvezno zavarovane (na primer kot delavci, samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje), se morajo zavarovati, da pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če pri opravljanju teh aktivnosti pride ...
11. 3. 2021

Ukrepi za preprečitev regresnih zahtevkov

Delodajalec je v okviru delovnega razmerja na podlagi določb ZDR-1 ter ZVZD-1 kot tudi na podlagi predstavljenih zakonskih določil ZZVZZ ter ZPIZ-2 nedvomno izpostavljen velikemu tveganju za nastanek njegove odškodninske odgovornosti in tveganju, da bo moral poleg odškodnine, ki jo iz naslova odgovornosti za škodo izplača delavcu, kriti tudi škodo, ...
07. 8. 2020

Ekonomska ocena preprečevanja nezgod pri delu na ravni podjetja

Pristop v petih korakihPriprava ocene stroškov nezgod za podjetje ali analiza stroškov in koristi za preventivne dejavnosti ne bi smeli biti preveč zapleteni. Vendar pa mora biti ocena dobro pripravljena in prilagojena svojemu namenu. Za največjo učinkovitost mora biti ekonomska ocena skupno delo delavcev (ali njihovih predstavnikov), strokovnjakov za ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2019

Bolezni in poškodbe v številkah

Promocija zdravja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 12. 2018

Obravnava in prijava nezgode pri delu

Pregovor pravi, da ni mogoče narediti omlete, ne da bi ob tem razbili jajce. Podobna resnica velja za tveganja nastanka nezgod pri delu. Delodajalci uvajajo številne ukrepe (bolj ali manj učinkovite) za preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih obolenj in bolezni, povezanih z delom. Cilj Zakona o varnosti in zdravju pri ...
Samo za aktivne naročnike: