Nezgode pri delu

15. 2. 2024

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Ministrstvo je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.
09. 11. 2023

Postopek delodajalca pri nezgodi in poškodbi pri delu

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.Dolžnost delodajalcev je zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, a vendar se poškodbe pri delu dogodijo pogosto. ...
18. 10. 2023

Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

Včeraj se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.
04. 9. 2023

Nezgode pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter nezgode pri deluZakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 7. 2023

Delovna nezgoda (nesreča pri delu) - krivdna odškodninska odgovornost delodajalca, VSM Sodba I Cp 72/2022

Institut: delovna nezgoda (nesreča pri delu) - krivdna odškodninska odgovornost delodajalca - opustitev ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev - zagotovitev ustrezne delovne opreme - zaščitna oprema - dolžnost zagotavljanja osebne varovalne opreme - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje zaradi zmotne uporabe materialnega prava - dokazna ocena - ugoditev reviziji ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 11. 2022

Za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

V Ljubljani je 24. 11. potekala zaključna konferenca projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Ugotovitve projekta bodo pomembne pri oblikovanju nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
19. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu - pojasnila

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022.
19. 8. 2022

Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 lahko uredili le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njen preklic je že mogoče.
29. 7. 2022

Napoved – Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, pripravljajo informacijsko rešitev, ki bo omogočala elektronsko oddajo vloge za prijavo nezgode in poškodbe pri delu (ePrijava NPD).S septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti ...
13. 7. 2021

Posebni primeri zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Če osebe opravljajo določene aktivnosti, pri katerih nastane tveganje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, pa niso na podlagi opravljanja teh aktivnosti že obvezno zavarovane (na primer kot delavci, samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje), se morajo zavarovati, da pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če pri opravljanju teh aktivnosti pride ...