Nezgode pri delu

13. 7. 2021

Posebni primeri zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Če osebe opravljajo določene aktivnosti, pri katerih nastane tveganje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, pa niso na podlagi opravljanja teh aktivnosti že obvezno zavarovane (na primer kot delavci, samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje), se morajo zavarovati, da pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če pri opravljanju teh aktivnosti pride ...
11. 3. 2021

Ukrepi za preprečitev regresnih zahtevkov

Delodajalec je v okviru delovnega razmerja na podlagi določb ZDR-1 ter ZVZD-1 kot tudi na podlagi predstavljenih zakonskih določil ZZVZZ ter ZPIZ-2 nedvomno izpostavljen velikemu tveganju za nastanek njegove odškodninske odgovornosti in tveganju, da bo moral poleg odškodnine, ki jo iz naslova odgovornosti za škodo izplača delavcu, kriti tudi škodo, ...
07. 8. 2020

Ekonomska ocena preprečevanja nezgod pri delu na ravni podjetja

Pristop v petih korakihPriprava ocene stroškov nezgod za podjetje ali analiza stroškov in koristi za preventivne dejavnosti ne bi smeli biti preveč zapleteni. Vendar pa mora biti ocena dobro pripravljena in prilagojena svojemu namenu. Za največjo učinkovitost mora biti ekonomska ocena skupno delo delavcev (ali njihovih predstavnikov), strokovnjakov za ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2019

Bolezni in poškodbe v številkah

Promocija zdravja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 12. 2018

Obravnava in prijava nezgode pri delu

Pregovor pravi, da ni mogoče narediti omlete, ne da bi ob tem razbili jajce. Podobna resnica velja za tveganja nastanka nezgod pri delu. Delodajalci uvajajo številne ukrepe (bolj ali manj učinkovite) za preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih obolenj in bolezni, povezanih z delom. Cilj Zakona o varnosti in zdravju pri ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 11. 2018

Oblike poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 11. 2018

Vzroki nezgod pri delu

Nezgode pri delu

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2018

Odškodninska in kazenska odgovornost delodajalca v primeru poškodbe zaposlenega

Odgovornost v primeru poškodbe zaposlenega

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 10. 2018

Vzroki za nezgode pri delu

Nezgode pri delu

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2018

Metode za iskanje vzrokov nezgod pri delu

Obstaja več metod za iskanje vzrokov nezgod pri delu. Že Ishikawa(1) je dejal, da obstaja sedem osnovnih inženirskih metod iskanja vzrokov neskladnosti. Za ta prispevek – in tudi sicer se mi zdi opisana metoda najprimernejša – bom opisal kombinacijo metode vzroka in posledic ter metode 5 x ZAKAJ. Uspešnost ...
Samo za aktivne naročnike: