Nezgode pri delu

14. 6. 2024

Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija je pripravil nekaj usmeritev glede ravnanja delodajalca in delavca v primeru poškodbe pri delu, glede obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela.
10. 5. 2024

Finančni preiskovalci uspešni pri odkrivanju goljufij in manipulacij tahografov

Po novem z opremo DSRC (Dedicated system radio communication) nad kršitelje pravil pri uporabi pametnih tahografov tudi med vožnjo.
26. 4. 2024

Priporočene prakse za programe proti povračilnim ukrepom - za delodajalce

Nabor priporočil v prilogi je namenjen delodajalcem pri ustvarjanju varnih delovnih mest in delovnega okolja, brez povračilnih ukrepov proti zaposlenim, ki opozarjajo na nepravilnosti in so zaščiteni v skladu s kar 22 zakoni o razkrivanju, ki jih izvaja Uprava za varnost in zdravje pri delu (OSHA). Ta dokument je naravnan ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 2. 2024

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Ministrstvo je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.
09. 11. 2023

Postopek delodajalca pri nezgodi in poškodbi pri delu

Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.Dolžnost delodajalcev je zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, a vendar se poškodbe pri delu dogodijo pogosto. ...
18. 10. 2023

Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

Včeraj se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.
04. 9. 2023

Nezgode pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter nezgode pri deluZakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v svojem 41. členu določa obvezne prijave inšpekciji dela in zavezuje vse delodajalce, da takoj prijavijo vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 7. 2023

Delovna nezgoda (nesreča pri delu) - krivdna odškodninska odgovornost delodajalca, VSM Sodba I Cp 72/2022

Institut: delovna nezgoda (nesreča pri delu) - krivdna odškodninska odgovornost delodajalca - opustitev ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev - zagotovitev ustrezne delovne opreme - zaščitna oprema - dolžnost zagotavljanja osebne varovalne opreme - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje zaradi zmotne uporabe materialnega prava - dokazna ocena - ugoditev reviziji ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 11. 2022

Za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

V Ljubljani je 24. 11. potekala zaključna konferenca projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Ugotovitve projekta bodo pomembne pri oblikovanju nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.
19. 9. 2022

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu - pojasnila

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS, št. 78/22 in 90/22 – popr, v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet dne 25. 5. 2022, veljati pa je začel dne 1. 9. 2022.