Za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

24. 11. 2022

V Ljubljani je 24. 11. potekala zaključna konferenca projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Ugotovitve projekta bodo pomembne pri oblikovanju nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.

V Sloveniji je vedno večje število oseb v aktivni dobi življenja zaradi okvar zdravja izključenih s trga dela, zato si na ministrstvu za delo prizadevajo za rešitve, ki bodo prispevale k dolgotrajnejši vključenosti teh oseb na trg dela. Projekt Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo s svojo zasnovo ter pilotno izvedbo v praksi že daje prve vidnejše rezultate, in je kot tak pomemben del strokovnih podlag za oblikovanje nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Projekt prinaša predloge, ki temeljijo na konkretnih primerih, kako izboljšati sistema zdravstvenega in pokojninskega varstva z namenom omogočiti učinkovitejši proces vračanja na delo, ko je v primerih dolgotrajne bolniške odsotnosti, to mogoče. Gre za spremembe sistemov, ki so predvidene v času mandata aktualne vlade.

Predlogi rešitev, ki so nastali v okviru projekta, se sicer prepletajo z vsebinami drugih resorjev, še posebej zdravstva, upoštevajoč problematiko dolgotrajnih bolniških dopustov, ureditev sistema priznavanja poklicnih bolezni, vlogo osebnih izbranih zdravnikov in specialistov medicine dela, prometa in športa … Naš cilj je torej zagotoviti sisteme socialne varnosti, ki bodo na eni strani omogočali zagotavljanje enakosti in socialne vključenosti oseb z zmanjšano zmožnostjo za delo, na drugi strani pa zagotovili ustrezno socialno varnost v obdobjih, ko zaradi zdravstvenih težav ne morejo delati.

Državni sekretar Dan Juvan je na konferenci izrazil pričakovanje, »da bomo v nadaljnjem sodelovanju dorekli rešitve, ki bodo vodile k večji uporabi pravice do rehabilitacije, ter s tem k večji družbeni vključenosti oseb z zmanjšano zmožnostjo za delo. Seveda družbena vključenost ne pomeni izkoriščanja na delovnem mestu, zato moramo hkrati poskrbeti za pravično plačilo in primerne delovne pogoje, ter tudi v pokojninski zakonodaji odpraviti anomalije, ki delovnim invalidom zmanjšujejo osnovo za izračun pokojnine in s tem voljo do dela. Zadnji del namerava ministrstvo popraviti še pred celostnimi spremembami pokojninskega sistema.
Na ministrstvu se zavedamo, da naša družba poleg bruto domačega proizvoda proizvaja tudi delovne invalide. Številna delovna okolja zahtevajo visoko storilnost, ne nudijo dovolj kvalitetnega prostega časa ali pa enostavno ne zagotavljajo ustreznih in zdravju prijaznih delovnih pogojev. Zato moramo pristopiti tudi k bistvenim izboljšavam položaja delavskega razreda, ne samo zato, da bo invalidnosti in obolevnosti manj, ampak, ker je tako enostavno prav.«

Vir: Gov.si

Nazaj