Vzroki za nezgode pri delu

22. 10. 2018

Nezgode pri delu

Zakaj je pomembno poiskati resnične vzroke nastanka neskladnosti/nezgode pri delu?

Predvsem zato, da lahko določimo učinkovite korektivne ukrepe, ki naj bi po definiciji učinkovitosti preprečevali nastanek naslednje neskladnosti/nezgode pri delu z istim vzrokom. Če se v podjetju ves čas slepijo, da je neskladnost/nezgoda pri delu nastala zato, ker delavec ni uporabljal osebne varovalne opreme, si pravzaprav nočejo priznati, da je neuporaba osebne varovalne opreme samo posledica nekega drugega vzroka.

Najverjetneje nezmožnosti podjetja oz. najvišjega vodstva v podjetju, da ravna tako, kot od njega zahteva 5. člen ZVZD-1, tj., da zagotovi varnost in zdravje delavcev pri delu. Sistem varnosti in zdravja pri delu deluje po principu Demingovega kroga P-D-C-A. C pomeni »check« ali nadzor nad izvajanjem sistema. Ta nadzor morajo izvajati vsi, od najvišjega vodstva v podjetju do prvega neposrednega vodje najmanjše skupine delavcev. In če ni nadzora nad izvajanjem del delavcev in torej tudi nad uporabo osebne varovalne opreme, potem pač ne moremo govoriti o zagotovitvi varnosti in zdravja delavcev pri delu in učinkovitosti korektivnih ukrepov, temveč o nikoli dokončanem zagotavljanju varnosti. Še več, s tem delodajalec dopušča, da delavci opravljajo svoje delo v nasprotju z ukrepi iz ocene tveganje. Podoben primer je pri vseh neskladnostih/nezgodah pri delu, pri katerih se kot vzrok preprosto določi neupoštevanje navodil za varno delo, delo proti predpisom itd.

Več o tej vsebini najdete v novem priročniku in na portalu. TUKAJ

Nazaj