Avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija

15. 6. 2021

Smo že sredi četrte industrijske revolucije, ki bo popolnoma spremenila način življenja in medsebojnega komuniciranja. Nove tehnologije v vedno večji meri prežemajo vse segmente sodobnih družb. Tehnološki trendi - kot so digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija - preoblikujejo tudi delovna mesta in sam sociokulturni kontekst dela. Tehnološke inovacije po eni plati predstavljajo gonilo razvoja in konkurenčnosti, po drugi pa spremembe, ki jih prinašajo odpirajo nove izzive, tako za varnost in zdravje pri delu, kot za širši kontekst dela, zaposljivosti in delovne sile. Pomembno je torej razumeti spremembe, s katerimi se srečujemo, da bi pravočasno zgradili sisteme, ki bodo zmanjšali tveganja v delovnem okolju in izboljšali delovno življenje ljudi.

Vir: OHSA

Odločitev, da ne digitaliziramo poslovanja, je najdražja

Spremembe so danes hitre in nujne. In prav z vprašanjem, kako slediti hitremu tempu nenehnih sprememb, ki jih prinaša današnji čas, se sooča veliko podjetij. Skupni imenovalec pa je – digitalizacija.

Številna podjetja se zavedajo, da bo treba, če bodo želela še naprej biti dovolj konkurenčna na trgu, uvesti spremembe v poslovanje ter ga bolj približati strankam in njihovim potrebam, veliko pa se jih kljub vsemu še vedno z vsemi štirimi oklepa do zdaj poznanih vzorcev poslovanja. Zmotno mislijo, da bodo stroški, ki jih bo zahtevala uvedba določene spremembe, previsoki, čas povračila investicije pa predolg.

Vendar pa tudi naše izkušnje kažejo, da ravno tista podjetja, ki se vedno osredotočajo le na stroške, ob tem pa pozabijo na stranke in njihove potrebe, tvegajo, da bodo izgubila delež na trgu ali pa celo ogrozila svoj obstoj na njem.

  • Proces digitalizacije poslovanja zahteva določeno pozornost in rezultati ne pridejo čez noč.
  • Brez digitalne prisotnosti je danes nemogoče slediti tempu ostalih podjetij.
  • Le vitki, hitro odzivni in okretni poslovni procesi so tisti, ki bodo podjetje pripeljali do več strank in posledično do večjega dobička, kar bo upravičilo začetno, nekoliko višjo investicijo v optimizacijo in digitalizacijo poslovnih procesov.

Vir: Microcop

Nazaj