Novosti/aktualno

23. 5. 2023

S študentkami in študenti o izzivih digitalnega sveta dela 23. 5. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sta organizirala seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela, kjer so slovenske in tuje študentke in študentje razpravljali, kako varno in zdravo stopiti na poklicno pot.
09. 5. 2023

Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je izdala Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.
30. 3. 2023

Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023

Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ...
17. 3. 2023

Spanje je pomembno za varnost in zdravje pri delu

Danes pod sloganom Spanje je ključno za zdravje obeležujemo 16. svetovni dan spanja. Ministrstvo se pridružuje akciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v skupni izjavi številnih institucij opozarja na pomen spanja za naše telesno, duševno in socialno blagostanje.Kakovostno spanje pomeni, da zvečer potrebujemo čim krajši čas, da zaspimo, ...
01. 3. 2023

V osnutku tobačne novele tudi prepoved kadilnic ter arom v elektronskih cigaretah

Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na portalu eDemokracija. Predlog je v javni razpravi do 30. marca.
25. 1. 2023

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za zdravje izdajaP R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremiV Pravilniku o omejevanju ...
17. 11. 2022

Najava javnega razpisa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca leta 2022 objavilo razpis za izvajanje ukrepa Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.Gre za ukrep, ki se financira iz mehanizma Načrta za odpornost in okrevanje in je namenjen investicijam v izgradnjo ...
25. 10. 2022

Varnost in zdravje pri delu naj postaneta prioriteta naše družbe

Predsednik Zbornice varnosti in zdravja ob delu, mag. Janez Balantič, je ob začetku evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, pozval k doslednjemu spoštovanju pravic delavcev do varnega in zdravega delovnega okolja, razširitvi seznama poklicnih bolezni ter prenovi krovne zakonodaje, predvsem vezano na status pooblaščenih strokovnih delavcev. 
17. 10. 2022

Embalažna uredba: vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj je ne zadrži

Ustavno sodišče obravnava pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti delov spremenjene uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter o predlogu za zadržanje njenega izvrševanja. Vlada meni, da bi zadržanje ogrozilo doseganje predpisanih okoljskih ciljev, predvsem pa bi bil ogrožen javni interes varovanja okolja in zdravja ljudi.
16. 9. 2022

Podkasti Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi. Serija podkastov se dotika tudi varnosti in zdravja pri delu.
1 2 3 4 5 6 7 8