Novosti/aktualno

16. 8. 2023

Varnost pri čiščenju po poplavah

Obsežne poplave, ki so prizadele našo državo, so za seboj pustile nepredstavljivo škodo. V tem težkem trenutku smo priča izjemnemu pogumu in solidarnosti, saj številni prostovoljci iz vse Slovenije stopajo skupaj, da bi pomagali čistiti posledice poplav. Vendar pa je v tem času izredno pomembno, da pazimo tudi svojo lastno ...
08. 8. 2023

Varnost in pripravljenost v primeru poplav

V teh dneh se v Sloveniji srečujemo z izrednimi razmerami, ki so zajele večji del države.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pripravili priporočila in usmeritve v zvezi s pitno vodo in ravnanja z živili v primeru poplav.
07. 8. 2023

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh.
26. 6. 2023

Klasifikacijski načrt hrambe dokumentov

Tudi na področju VZD je treba hraniti ogromno dokumentov. Lahko se sprejme klasifikacisjki načrt za celotno dokumentacijo. V klasifikacijskem načrtu se opredelijo roki hrambe. Za osebe javnega prava je obvezen, priporočljiv pa za zasebni sketor. Enotni klasifikacijski načrti se lahko sprejmejo po področjih (npr. javni sektor) – izhodišče je Pravilnik ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2023

S študentkami in študenti o izzivih digitalnega sveta dela 23. 5. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sta organizirala seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela, kjer so slovenske in tuje študentke in študentje razpravljali, kako varno in zdravo stopiti na poklicno pot.
09. 5. 2023

Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je izdala Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.
30. 3. 2023

Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023

Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ...
17. 3. 2023

Spanje je pomembno za varnost in zdravje pri delu

Danes pod sloganom Spanje je ključno za zdravje obeležujemo 16. svetovni dan spanja. Ministrstvo se pridružuje akciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v skupni izjavi številnih institucij opozarja na pomen spanja za naše telesno, duševno in socialno blagostanje.Kakovostno spanje pomeni, da zvečer potrebujemo čim krajši čas, da zaspimo, ...
01. 3. 2023

V osnutku tobačne novele tudi prepoved kadilnic ter arom v elektronskih cigaretah

Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na portalu eDemokracija. Predlog je v javni razpravi do 30. marca.
25. 1. 2023

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za zdravje izdajaP R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremiV Pravilniku o omejevanju ...
1 2 3 4 5 6 7 8