Novosti/aktualno

22. 9. 2021

Kako obravnavati delo na domu, ko gre za preprečevanje širjenja okužbe na podlagi ZVZD-1

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11, ZVZD-1) določa temeljno odgovornost delodajalca za varnost in zdravje delavcev. V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na sprejeto oceno tveganja (2.odstavek 17.člena ZVZD-1) med katere sodi tudi nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča okužbo z virusom ...
15. 9. 2021

Pojasnila v zvezi z novim odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Avtor: Tanja Bohl
Če se skoncentriramo zgolj na raven delodajalca, morajo za čas opravljanja dela pogoj PCT izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.Pogoj PCT pomeni pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. V tem pogledu testiranje oz. samotestiranje predstavlja zgolj enega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 9. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Avtor: Tanja Bohl
Novo ureditev vzpostavlja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146-2870/2021 z dne 11. 9. 2021), ki bo začela veljati v sredo, 15. 9. 2021. Ta Odlok določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do sedaj ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2021

V veljavi razširjen pogoj PCT

Kje vse ga potrebujejo tudi stranke?Od ponedeljka se skladno z v soboto sprejetim vladnim odlokom pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga bodo morale osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik. PCT bo tako obvezen tudi za ...
01. 9. 2021

Vodeni ogled viadukta Pesnica kot najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji in največjega infrastrukturnega projekta v štajerski regiji

Zaradi dotrajanosti železniške infrastrukture, nujne modernizacije postaj, prilagoditve novim potrebam prometa na vseh evropskih koridorjih ter zagotavljanja večje varnosti so se dela na drugem tiru na relaciji Maribor -Šentilj-državna meja z Avstrijo pričela že leta 2018, takoj po izdaji Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo drugega tira med Mariborom ...
19. 8. 2021

Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

Vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, vabi Inšpektorat RS za delo k prijavi. Rok za prijavo je sreda, 15. september 2021.
18. 8. 2021

Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2J

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (v nadaljevanju zavod) obvešča, da je bil dne 23. 7. 2021 v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljen Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J), ki velja od 7. 8. 2021 dalje.Navedeni zakon spreminja določbo 403. ...
12. 8. 2021

Novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Veljati je začel novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Ta vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja.
29. 6. 2021

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027

Evropska komisija je danes sprejela strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027, s čimer obnavlja svojo zavezo posodobitvi pravil na tem področju.
15. 6. 2021

Avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija

Smo že sredi četrte industrijske revolucije, ki bo popolnoma spremenila način življenja in medsebojnega komuniciranja. Nove tehnologije v vedno večji meri prežemajo vse segmente sodobnih družb. Tehnološki trendi - kot so digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija - preoblikujejo tudi delovna mesta in sam sociokulturni kontekst dela. Tehnološke inovacije po eni plati ...