Novosti/aktualno

15. 4. 2021

Strategije za krepitev državnih sistemov varnosti in zdravja pri delu

Osrednja tema letošnje kampanje Mednarodne organizacije dela (ILO) ob SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (28. april) bo osredotočanje na strategije za krepitev državnih sistemov varnosti in zdravja pri delu za krepitev odpornosti držav, podjetij, delodajalcev in delavcev ob soočanju s krizami zdaj in v prihodnosti. Podrobnosti najdete na ...
14. 4. 2021

Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

Vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, Ministrstvo za delo vabi k prijavi na tekmovanje iz primerov dobrih praks pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
26. 3. 2021

Vlada podaljšala nekatere protikoronske ukrepe do konca junija

Vlada je podaljšala ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca junija.Do konca junija je podaljšala tudi ukrepe na ...
24. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
15. 2. 2021

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede hitrega testiranja

Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nekaj nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede hitrega testiranja
12. 2. 2021

Nadomestilo plače v breme ZZZS v času začasne zadržanosti od dela delavca za leto 2020 in 2021 in kratkotrajna odsotnost po PKP8

Avtor: Tanja Bohl
Breme nadomestila plače v času začasne zadržanosti delavca zaradi bolezni si, odvisno od razloga zadržanosti, delita delodajalec in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo v skladu z 28. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju[1] osebe, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2021

Testiranje delavcev na prisotnost virusa Covid-19 - da ali ne?

Avtor: Tanja Bohl
Spoštovanje predpisov o varnosti in zdravja pri delu po vsebini in namenu obsega obveznosti in pravice delodajalca in delavca, da se z določanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delavec ima na eni strani pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 1. 2021

Predlogi GZS za protikoronsko zakonodajo – PKP8

Med ostalimi prelodgi (sofinanciranje minimalne plače, oprostitev vračila prejetih pomoči, izenačevanje pogojev na področju dejavnosti trgovine, podaljašanje ukrepa čakanje nad delo ..) je tudi predlog subvencioniranja zaščitne opreme:GZS predlaga subvencioniranje celotnega ali večjega dela zaščitne opreme za preprečevanje širjenja korona virusa v najbolj izpostavljenih institucijah ali dejavnostih brez omejitev ...
18. 1. 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.
15. 1. 2021

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

S tem odlokom se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.Ta odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.