Novosti/aktualno

15. 2. 2021

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede hitrega testiranja

Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nekaj nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede hitrega testiranja
12. 2. 2021

Nadomestilo plače v breme ZZZS v času začasne zadržanosti od dela delavca za leto 2020 in 2021 in kratkotrajna odsotnost po PKP8

Avtor: Tanja Bohl
Breme nadomestila plače v času začasne zadržanosti delavca zaradi bolezni si, odvisno od razloga zadržanosti, delita delodajalec in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo v skladu z 28. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju[1] osebe, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2021

Testiranje delavcev na prisotnost virusa Covid-19 - da ali ne?

Avtor: Tanja Bohl
Spoštovanje predpisov o varnosti in zdravja pri delu po vsebini in namenu obsega obveznosti in pravice delodajalca in delavca, da se z določanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delavec ima na eni strani pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 1. 2021

Predlogi GZS za protikoronsko zakonodajo – PKP8

Med ostalimi prelodgi (sofinanciranje minimalne plače, oprostitev vračila prejetih pomoči, izenačevanje pogojev na področju dejavnosti trgovine, podaljašanje ukrepa čakanje nad delo ..) je tudi predlog subvencioniranja zaščitne opreme:GZS predlaga subvencioniranje celotnega ali večjega dela zaščitne opreme za preprečevanje širjenja korona virusa v najbolj izpostavljenih institucijah ali dejavnostih brez omejitev ...
18. 1. 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.
15. 1. 2021

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

S tem odlokom se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19.Ta odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.
21. 12. 2020

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7)

Vlada je 19. decembra sprejela predlog sedmega protikoronskega zakona (#PKP7), ki ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva ter dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.
08. 12. 2020

Pogoji za upravičenost do interventnih ukrepov (po PKP5 in PKP6)

I. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, v nadaljevanju PKP5), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, podaljšuje nekatere ukrepe, kot so npr.  povračila nadomestil plač zaposlenih zaradi karantene, bistvena novost za delodajalce pa je ureditev nadomestila plač tudi za delavce, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 10. 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v drugem valu epidemije covid-19 opozarja na pomembnost higiene pri rokovanju s prehranskimi proizvodi, ki jih kupujemo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v drugem valu epidemije covid-19 opozarja na pomembnost higiene pri rokovanju s prehranskimi proizvodi, ki jih kupujemo.
27. 10. 2020

Novi odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni ...