Novosti/aktualno

23. 10. 2020

Ponovna ustavitev javnega življenja

Zapirajo se hoteli, trgovski centri, frizerski saloni. Vrtci bodo odprti le, če starši nimajo varstva.Število okužb s koronavirusom se hitro povečuje, zato se je vlada odločila za delno zaprtje države, podobno spomladanskemu. Večina novih odlokov bo začela veljati v soboto in bo veljala teden dni. Vlada bo prihodnji četrtek ...
24. 9. 2020

Novo: Stališče MDDSZ glede obveznosti opravljanja dela na domu zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja bolezni COVID-19

Avtor: Tanja Bohl
Pred nami so hladnejši meseci, značilni za porast obolenj dihal, pri čemer se vztrajno širi tudi novi koronavirus, ki povzroča bolezen COVID-19. Ker kljub temu, da je epidemija bolezni COVID-19 že preklicana, novi koronavirus ostaja prisoten, je treba še naprej upoštevati vse veljavne preventivne ukrepe, sprejete s strani pristojnih organov, ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 9. 2020

Okužba zaposlenega - kaj lahko naredi delodajalec

Avtor: Tanja Bohl
Ena izmed temeljnih obveznosti delavca izhaja iz 36. člena Zakona o delovnih razmerjih,[1] kjer je določeno, da mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. V drugem odstavku 136. člena ZDR-1 pa je določeno, da mora delavec obveščati delodajalca o ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 9. 2020

O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) prejema številna vprašanja posameznikov in delodajalcev, ki so se znašli v negotovosti zaradi – s strani Vlade RS napovedanega ukrepa – obveznega merjenja temperature zaposlenih in obiskovalcev. IP nujnosti in smiselnosti tega predloga in napovedanega ukrepa Vlade RS ne more komentirati z vidika presoje medicinske ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 9. 2020

Novi protivirusni ukrepi

»Vlada je sklenila, da bo treba ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pripravljena bo zakonska podlaga, ki bo omogočala bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika,« je še eden od ukrepov. »Vlada zato poziva predstojnike institucij ...
12. 8. 2020

Nadzor delodajalca zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu iz vidika varstva osebnih podatkov

Avtor: Tanja Bohl
Ena izmed možnosti, da se delavec okuži z novim COVID-19, je tudi okužba delavca na delovnem mestu. V času poletja in dopustov se ljudje bolj pogosto družijo in gibljejo tako na javnih mestih (kopališča, parki, igrišča …), zaradi dopustov in potovanj pa obiščejo bolj turistična mesta in destinacije tako znotraj ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 7. 2020

Ustavno sodišče zadržalo izvajanje 2. člena ZIUOOPE

Avtor: Tanja Bohl
Predstavljamo odločitev Ustavnega sodišča[1], ki je sprejelo pobudo za začetek ocene ustavnosti 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19[2] v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 7. 2020

Priporočila za zagotavljanje varnih delovnih razmer pred Covid-19

Ukrepi za varnost v izrednih razmerah
09. 7. 2020

Letni dopust in nevarnost karantene

Avtor: Tanja Bohl
Vlada RS je sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,[1] ki je bil dne 3. 7. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, in začel ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 6. 2020

Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu

Delo na domu lahko ob soglasju delodajalca in delavca predstavlja pomemben institut za naslavljanje sodobnih vsakodnevnih izzivov tako na strani delavca kot delodajalca. Gre za institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov, delavcu omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa večjo fleksibilnost in lažjo organizacijo dela ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.