Novosti/aktualno

25. 1. 2023

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za zdravje izdajaP R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremiV Pravilniku o omejevanju ...
17. 11. 2022

Najava javnega razpisa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca leta 2022 objavilo razpis za izvajanje ukrepa Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.Gre za ukrep, ki se financira iz mehanizma Načrta za odpornost in okrevanje in je namenjen investicijam v izgradnjo ...
25. 10. 2022

Varnost in zdravje pri delu naj postaneta prioriteta naše družbe

Predsednik Zbornice varnosti in zdravja ob delu, mag. Janez Balantič, je ob začetku evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, pozval k doslednjemu spoštovanju pravic delavcev do varnega in zdravega delovnega okolja, razširitvi seznama poklicnih bolezni ter prenovi krovne zakonodaje, predvsem vezano na status pooblaščenih strokovnih delavcev. 
17. 10. 2022

Embalažna uredba: vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj je ne zadrži

Ustavno sodišče obravnava pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti delov spremenjene uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter o predlogu za zadržanje njenega izvrševanja. Vlada meni, da bi zadržanje ogrozilo doseganje predpisanih okoljskih ciljev, predvsem pa bi bil ogrožen javni interes varovanja okolja in zdravja ljudi.
16. 9. 2022

Podkasti Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi. Serija podkastov se dotika tudi varnosti in zdravja pri delu.
14. 9. 2022

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev) z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO2) v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja. Sprejeta ...
08. 8. 2022

Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, saj je ključen za opravljanje nadzora glede spoštovanja določb o delovnem času ter odmoru in počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov pa je ključno tako za obnavljanje fizičnih moči delavcev kot ...
08. 8. 2022

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Avtor: Tanja Bohl
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju Predlog novele), predvideva kar nekaj novih obveznosti za delodajalce. Razlog za predlagane spremembe so predvsem ugotovitve Inšpektorata za delo, glede težav, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 8. 2022

V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

Na Ministrstvu za delo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjajo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želijo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem so objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom ...
01. 8. 2022

Inšpektorat poziva k večji skrbnosti in doslednosti izvajanja ukrepov delodajalcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev

Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjajo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.
1 2 3 4 5 6 7