Novosti/aktualno

16. 9. 2022

Podkasti Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi. Serija podkastov se dotika tudi varnosti in zdravja pri delu.
14. 9. 2022

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev) z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO2) v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja. Sprejeta ...
08. 8. 2022

Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, saj je ključen za opravljanje nadzora glede spoštovanja določb o delovnem času ter odmoru in počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov pa je ključno tako za obnavljanje fizičnih moči delavcev kot ...
08. 8. 2022

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Avtor: Tanja Bohl
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju Predlog novele), predvideva kar nekaj novih obveznosti za delodajalce. Razlog za predlagane spremembe so predvsem ugotovitve Inšpektorata za delo, glede težav, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 8. 2022

V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

Na Ministrstvu za delo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjajo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želijo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem so objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom ...
01. 8. 2022

Inšpektorat poziva k večji skrbnosti in doslednosti izvajanja ukrepov delodajalcev zaradi povečanih temperaturnih obremenitev

Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjajo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.
07. 7. 2022

V uporabi nova evropska uredba o splošni varnosti vozil

S 6. julijem 2022 se je začelo uporabljati novo evropsko uredbo o splošni varnosti vozil, v skladu s katero morajo biti novi tipi vozil na evropskem trgu opremljeni z naprednimi varnostnimi sistemi. To so med drugim sistemi za opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika, za ohranjanje voznega pasu ter za ...
01. 6. 2022

Vlada izdala novo uredbo o odpadkih, z njo večinoma sledi evropski direktivi

Vlada je na seji, dne 31. 5. 2022, izdala novo uredbo o odpadkih. V njej so vključene spremembe evropske direktive o odpadkih.
26. 4. 2022

Za dvig kulture varnosti pri novi generaciji slovenskih managerjev

Študentje Univerze v Mariboru, domači in tuji strokovnjaki so 20. 4. 2022 razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ob ogledu izobraževalnih in dokumentarnih filmov.
16. 3. 2022

Državni zbor je opravil razpravo v okviru druge obravnave predloga novega zakona o varstvu okolja

ovi zakon zajema vse dele okolja, zrak, vodo, ohranjanje narave ter podnebne spremembe. Uvaja instrumente na področju varovanja okolja, kot so načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanja in finančni instrumenti, je v uvodnem delu razprave pojasnil minister za okolje.."S predlogom zakona država prenaša več evropskih določil, med njimi ...
1 2 3 4 5 6 7