Evropska sredstva za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

23. 4. 2024

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (JR CKG).

V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se bo podprlo projekt, ki vključuje vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj. Le-ta bo predstavljal podporno okolje z osrednjo točko za podporo sistemskemu prehodu v krožno gospodarstvo in družbo. Med drugim je cilj tega javnega razpisa tudi povezati aktivnosti vseh relevantnih organizacij, posameznikov in delujočih oziroma nastajajočih stičišč in centrov, ki delujejo na področjih, povezanih s prehodom v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kot so biogospodarstvo, tehnološke snovne zanke, nizkoogljične tehnologije, družbene inovacije in kreativne industrije.

Javni razpis bo s tem prispeval:

  • k vzpostavitvi podnebno nevtralnega, krožnega gospodarstva, v katerem je razvoj družbe ločen od rabe virov,
  • h krepitvi poslovnih modelov in obratovalne prakse, kjer se vrednost izdelkov, materialov in drugih virov ohranja čim dlje, povečuje se njihova učinkovita uporaba v proizvodnji in potrošnji, s čimer se zmanjšuje njihov vpliv na okolje, vključno z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov, zmanjšanjem količine odpadkov in izpustov nevarnih snovi ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki ter
  • k bolj učinkovitemu ravnanju z viri že od zasnove proizvodov, storitev in procesov ter naprej skozi celotni življenjski cikel in verigo vrednosti, ob podpori digitalizacije, ter k povečanju odpornosti, konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva.

Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (JR CKG) se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost ter zasleduje specifični cilj Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri.

Za javni razpis v vrednosti 3,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,2 milijona evrov, natančneje 2.224.985,00 evrov.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 26. aprila 2024.

Vir: Gov.si

Nazaj