Osvetljenost na delovnem mestu

21. 11. 2019

Osvetljenost na delovnem mestu

V Sloveniji imamo na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/2011), sprejeta dva predpisa, ki neposredno navajata zahteve za osvetljenost na delovnih mestih. To sta:

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011-ZVZD-1) in

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur. list RS, št. 30/2000, 73/2005 in 43/2011-ZVZD-1).

Poleg navedenih se uporabljata še:

- Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (Uradni list RS št.: 34/2010, 43/2011-ZVZD-1), ki naslavlja optična sevanja, torej elektromagnetna sevanja z valovnimi dolžinami med 100 nm in 1mm, torej od UV spektra do infrardečega sevanja, in

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013), ki je vezana na varovanje okolja in posredno vpliva na varno delo.

Zahteve glede osvetljenosti na delovnem mestu, standarde in primere za naročnike tega portala obravnava strokovnjak Jernej Jenko.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.