Pravice do nadomestila oseb v izolaciji

08. 11. 2021

Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V primeru izolacije je zavarovanec (velja tudi za samozaposlene) upravičen do nadomestila v višini 90 odstotkov plače od osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Če pride do okužbe na delovnem mestu in nato delavec zboli za covidom-19, je razlog začasne nezmožnosti za delo Poškodba pri delu. Zavarovanec je upravičen do nadomestila v višini 100 odstotkov od osnove. Nadomestilo prvih 30 delovnih dni zavarovancu izplača delodajalec, od vključno 31. delovnega dne pa nadomestilo delodajalec obračuna v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in vloži zahtevek za refundacijo na ZZZS.

Če je pri otroku prisotna okužba s covidom-19, je starš upravičen do nege za otroka za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma. Tudi če otrok nima več znakov bolezni, mora pa biti doma, ker je lahko še kužen, je nega tudi v tem primeru lahko upravičena.

Nazaj