PRAVILNIK O NADZORU VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

05. 09. 2019

1. septembra 2019 je bil v Uradnem listu objavljen novi Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite, ki začne veljati 14. septembra.
  1. septembra 2019 je bil v Uradnem listu objavljen novi Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite, ki začne veljati 14. septembra. Več informacij na:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9472

Uveljavitev novega pravilnika o vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite (APZ) je prinesla nekaj novosti, vezanih na določitev sistemov APZ, določitev obvez pregledovanja in tehničnega preizkušanja, kdo je zavezanec za izvajanje nadzora teh sistemov, pogojev za pridobitev pooblastila za izvajalca preizkusov ter njihovih obvez ob izdajanju poročil in potrdil.

Konkretna pojasnila za naročnike portala s priročnikom pripravila avtorica mag. Romana Lah

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.