Priporočilo delodajalcem

11. 06. 2019

Delodajalci, ne prepuščajte nalog varnosti in zdravja pri delu v celoti zunanjim svetovalcem!

Predstavniki z delovnega inšpektorata in iz območnih obrtnih zbornic opozarjajo, naj delodajalci ne prepuščajo nalog varnosti in zdravja v celoti zunanjim izvajalcem, predvsem pa naj izjavo o varnosti z oceno tveganja naredijo samostojno. Nepopolna dokumentacija v primeru delovne nesreče namreč za prenekatero podjetje pomeni prenehanje poslovanja!

Kršitve glede izjave o varnosti z oceno tveganja so tudi v letu 2018 predstavljale največji del kršitev - skoraj 22 % vseh kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu, ponovno največ glede vsebine tega dokumenta.

Veliko ocen tveganj ne odraža dejanskega stanja pri delodajalcih, saj pogosto nimajo ocenjenih tveganj, ki pri njih predstavljajo nevarnost za poškodbe, okvare zdravja ali nastanek poklicnih bolezni. Zelo površno pa ocenjujejo ali pa sploh ne ocenjujejo tveganj, ki pri delodajalcih dejansko vplivajo na zdravje zaposlenih, na primer tveganja v zvezi z uporabo nevarnih in kemičnih snovi (Vir: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2018).

Vsebine na portalu varno in zdravo delovno okolje (www.e-vzd.si) ter v priročniku Varnost in zdravje pri delu – zakonodaja in praksa vam pomagajo, da naloge varnosti in zdravja pri delu vsaj v najpomembnejšem delu samostojno vzpostavite.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.