S študentkami in študenti o izzivih digitalnega sveta dela 23. 5. 2023

23. 5. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sta organizirala seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela, kjer so slovenske in tuje študentke in študentje razpravljali, kako varno in zdravo stopiti na poklicno pot.

Številne raziskave in poročila opozarjajo, da so digitalne tehnologije varne in produktivne samo, če so načrtovane ter se izvajajo, upravljajo in uporabljajo ob upoštevanju pristopa, osredotočenega na človeka. To pomeni, da digitalne tehnologije, med njimi še zlasti umetna inteligenca, podpirajo, vendar ne nadomeščajo človekovega nadzora in odločitev ali obveščanja in sodelovanja delavk in delavcev ter posvetovanja z njimi. Slednje je izpostavil tudi minister Luka Mesec, ki je v video nagovoru poudaril, da se moramo v razpravi o umetni inteligenci pogovarjati o tem, ''kako bo le ta postala naše orodje in ne obratno.'' Kot je dejal, ''vsaka novost lahko pride zelo grozeče, kot problem, lahko pa na vse skupaj gledamo kot na izziv'' in sodobne tehnologije uporabimo sebi v prid.

Iz ankete OSH Pulse, ki jo je lani izvedla Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, izhaja, da 89 odstotkov delavcev v EU uporablja vsaj eno od digitalnih naprav. Najvišji delež beleži Švedska s 97 odstotki, medtem ko je Slovenija z 90 odstotki nekje na sredini. Kar 73 odstotkov delavcev v Evropski uniji pri delu uporablja prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone, 11 odstotkov jih uporablja nosljive naprave, 5 odstotkov jih dela s stroji ali roboti, ki delujejo na podlagi umetne inteligence, 3 odstotki pa delajo z roboti, ki komunicirajo z delavcem.

Digitalne tehnologije ne spreminjajo samo načina dela, temveč vplivajo tudi na to, kje in kdaj delamo. Robotika in umetna inteligenca podpirata in nadomeščata delavke in delavce, ki opravljajo delo v nevarnih okoljih. Masovni podatki omogočajo učinkovitejše sisteme spremljanja varnosti in zdravja pri delu. Delo na daljavo in hibridno delo sta postala del vsakdanjika, saj zaposlenim ponujata večjo samostojnost in lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vpliv avtomatizacije, digitalizacije in robotizacije na varnost in zdravje pri delu pa je navkljub koristim še vedno precejšnja neznanka. Morebitne izzive in tveganja je treba temeljiteje preučiti ter zakonodajo prilagoditi tako, da bo zagotavljala varnost in zdravje delavk in delavcev v sodobnem delovnem okolju. Enako pomembno je prizadevanje za večjo digitalno pismenost delavk in delavcev ter delodajalk in delodajalcev, ki jim bo omogočilo boljše poznavanje digitalnih sistemov ter tveganj in priložnosti, ki jih prinašajo.

Nova znanja in spretnosti predstavljajo enega izmed največjih izzivov digitalnega in zelenega prehoda. Naložbe na tem področju bodo ključnega pomena. Vseživljenjsko učenje mora postati del našega življenja.

Seminarja, ki je bil v preteklih letih namenjen le študentkam in študentom Univerze v Mariboru, so se letos udeležile tudi študentke in študentje Evropske univerze na Cipru, portugalske Politehnike Coimbra, latvijske Univerze Riga Stradins ter severnomakedonske Univerze Sv. Cirila in Metoda. Poleg ozaveščanja mladih o varnosti in zdravju pri delu je bil seminar namenjen tudi njihovemu povezovanju. Študentke in študentje, mentorice in mentorji bodo raziskovalno delo na tem področju nadaljevali ter prihodnje leto ponovno predstavili širši javnosti rezultate svojega dela.

Vir: Gov.si

Nazaj