Strategije za krepitev državnih sistemov varnosti in zdravja pri delu

15. 4. 2021

Osrednja tema letošnje kampanje Mednarodne organizacije dela (ILO) ob SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (28. april) bo osredotočanje na strategije za krepitev državnih sistemov varnosti in zdravja pri delu za krepitev odpornosti držav, podjetij, delodajalcev in delavcev ob soočanju s krizami zdaj in v prihodnosti.

Podrobnosti najdete na povezavi:
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm

Nazaj